Person på promenad ute i skogen.

För dig som vill bli kontaktperson

Tycker du om promenader, fritids- och kulturaktiviteter eller att bara träffa någon för gemenskap? Vi söker kontaktpersoner.

Personer
Enhet Omsorgsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Omsorgsförvaltningen

Vi söker personer i alla åldrar och med olika intressen och bakgrund. Gemensamt är att du ska ha:

  • Ett stort engagemang och intresse för hur andra människor har det.
  • Tid och tycka om att vara tillsammans med andra människor.
  • God kännedom om vårt samhälle, och kunna ge enkla råd.
  • En trygg och stabil livssituation.

En kontaktperson är en viktig tillgång. Det är någon som lyssnar och uppmuntrar till aktiviteter. Kontaktpersonen skall även ha insikt om att den som får stödet skall utvecklas för att bättre kunna ta eget ansvar och aktivera sig.

Kontaktpersonen har tystnadsplikt. Anmäl intresse till någon av kontaktpersonerna.

Relaterad information

Resursenhetens e-post: resursenheten.off@trollhattan.se

Senast granskad 2019-12-20 av jonathan.hjort@trollhattan.se