Två yngre killar i keps, som ser rätt nöjda ut

Sommarjobb för gymnasieelever årskurs 2

Trollhättans Stad erbjuder sommarjobb till gymnasieelever som går ur årskurs 2 och är folkbokförda i Trollhättan.

Verksamhet

Sommarjobb årskurs 2

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Arbete erbjuds inom stadens olika förvaltningar och det privata näringslivet. Avtalsenlig timlön plus semesterersättning. Önskemål om arbetsområde anges i ansökan. Du kommer att tilldelas en av följande period (går inte att byta).

Period 1: 13 juni – 1 juli

Period 2: 4 juli – 24 juli

Period 3: 25 juli – 12 augusti

Anmälan sommarjobb

 

Senast granskad 2022-03-21 av JENMAR