Tre unga som tar  bild med mobilen

Framtidscentrum AME

Är du arbetslös mellan 16-24 år och vill få hjälp att komma vidare till arbete eller studier?

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Till oss kan du komma för att prata framtid, bli coachad, arbetsträna, praktisera, få vägledning, göra studiebesök med mera. Vårt arbete sker i samverkan med tex Arbetsförmedlingen.

Vår viktigaste uppgift på Framtidscentrum, är att stötta dig som står en bit ifrån arbetsmarknaden, så att du kan försörja dig själv, även på längre sikt.

Det kan handla om motiverande, stärkande och kompetenshöjande insatser. Att vi coachar dig som deltagare mot studier eller mot arbete.

Du kommer till oss efter att du har haft kontakt med handläggare på Arbetsförmedlingen, Socialtjänsten eller Försäkringskassan.

Hos Framtidscentrum finns jobbcoacher, SYV (studie- och yrkesvägledare) och verksamheter som Stationen. Här finns också KAA, det kommunala aktivitetsansvaret.

Senast granskad 2022-07-06 av JENMAR