Invigning av Jobbcentrum

Idag, den 7 januari, invigdes Jobbcentrum, som är ett led i satsningen på ”Alla behövs i jobb”.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Till Jobbcentrum ska den arbetssökande komma inom 48 timmar efter att hen ansökt om bistånd.Ansökan behandlas på Jobbcentrum parallellt med att den arbetssökande är i heltidssysselsättning under fyra veckor. Här upprättas en handlingsplan tillsammans med personalen, vilket ska underlätta den arbetssökandes väg till yrkeslivet.

"Det här är en stor dag, att det nu blir verklighet av Jobbcentrum”, sa Said Niklund, förvaltningschef på Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, under sitt invigningstal. Och han ser flera fördelar med satsningen: ”Det handlar i grunden om att skapa ett flöde för att hjälpa den arbetssökande på ett snabbt och effektivt sätt, samt att få våra avdelningar, Försörjningsstöd och Arbetsmarknadsenheten, att lyfta sin samverkan till en ännu högre nivå”, sa Said Niklund.

Redan på tisdag kommer de första åtta arbetssökande att erbjudas inskrivning på Jobbcentrum, kapaciteten är 16 arbetssökande i veckan. Personalstyrkan består av arbetsmarknadskonsulenter, socialsekreterare, arbetsförmedlare och jobbcoacher.

Senast granskad 2019-01-18 av CECWIL