Deltagare i Jobbspår Serviceassistent

9 deltagare i Jobbspår Serviceassistent i anställning

9 stolta deltagare i Jobbspåret med inriktning mot våd och omsorg har nu fått arbete på bemanningen på omsorgsförvaltningen. Redo att täcka upp behovet av semestervikarier inom äldreomsorgen under sommaren.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Hösten 2020 startade Jobbspåret Serviceassistent som är ett lokalt jobbspår med inriktning mot vård och omsorg. Det är samverkan mellan omsorgsförvaltningen och Jobbcentrum på Trollhättans Stad samt Arbetsförmedlningen och Dalslands folkhögskola.

Under cirka 1 år har teori och praktik varvats för att rusta deltagarna för att bli anställningsbara inom äldreomsorgen. Deltagarna har även haft möjligheten att lära sig yrkessvenska via app från företaget Lingio

Till hösten fortsätter gänget att läsa vidare på Dalslands folkhögskola, samtidigt som de arbetar timmar inom äldreomsorgen.

På fotot: deltagare i Jobbspår Serviceassistent och personal från Trollhättans Stad och Dalslands folkhögskola. 

Vad är ett Jobbspår?

Jobbspår genomförs i nära samarbete med arbetsgivare och är direkt knutna till anställningsbehov. Innan start intervjuas kandidater och arbetsgivaren informerar om sin verksamhet. De framtida medarbetarena identifieras och ges möjlighet att gå in i jobbspåret.

Insatser samordnas utifrån kompetensbehov tillsammans med arbetsgivare och utbilningsanordnare, så att deltagaren kan få och behålla en anställning. Det kan vara hela eller delar av en arbetsmarknadsutbildning kombinerat med praktik hos arbetsgivaren samt yrkessvenska.

För mer information:

Snjezana Budes
Samordnare Jobbcentrum
0520-49 78 60

Lejla Fatic
Enhetschef Jobbcentrum
0520-49 78 47

Senast granskad 2022-04-08 av CECWIL