De som genomgått jobbspår december 2021

6 av 7 erbjöds anställning efter avslutat jobbspår

Efter fyra månaders Jobbspår inom lokalvård startar idag (30 december 2021) sex av deltagarna sin anställning.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Jobbspår Lokalvård är ca 4 månader långt. I våras startade antagningen till jobbspåret med intervjuer som hölls av arbetsgivaren Eidar. Den 23 augusti startade jobbspåret med lokalvårdsutbildning via Kunskapsförbundet Väst. Utbildningen varvades med praktik hos arbetsgivaren.

Deltagarna kommer främst från Jobbcentrum i samverkan med Arbetsförmedlingen. En jobbcoach är påkopplad under hela jobbspårsprocessen och stöttar deltagaren. Trollhättans Stad stöttar även upp med yrkessvenska via Lingio språkapp för deltagare som är i behov av det.

På fotot: deltagare i Jobbspår Lokalvård och Anna Wänblom (th), chef för social hållbarhet på Eidar. 

Vad är ett Jobbspår?

Jobbspår genomförs i nära samarbete med arbetsgivare och är direkt knutna till anställningsbehov. Innan start intervjuas kandidater och arbetsgivaren informerar om sin verksamhet. De framtida medarbetarena identifieras och ges möjlighet att gå in i jobbspåret.

Insatser samordnas utifrån kompetensbehov tillsammans med arbetsgivare och utbilningsanordnare, så att deltagaren kan få och behålla en anställning. Det kan vara hela eller delar av en arbetsmarknadsutbildning kombinerat med praktik hos arbetsgivaren samt yrkessvenska.

För mer information:

Snjezana Budes
Samordnare Jobbcentrum
0520-49 78 60

Lejla Fatic
Enhetschef Jobbcentrum
0520-49 78 47

Senast granskad 2021-12-30 av CECWIL