3 personer som gått jobbspår

2 av 3 erbjöds anställning hos Servicehuset Väst efter avslutat jobbspår

Jobbspår Fastighetsskötsel är ett återkommande jobbspår där Servicehuset Väst är en samarbetspartner med sitt rekryteringsbehov. 3 deltagare startade jobbspåret, 2 gick ut i arbete den 1 september.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

"Upplägget med teori och praktik känns jättebra", säger en av deltagarna i Jobbspåret. Arbetsgivaren Servicehuset Väst ser också de fördelar med Jobbspåret; "Vi får vara med och skapa upplägget och det är ett utmärkt sätt att testa en person för framtida anställning."

Innehållet i Jobbspår Fastighetsskötsel är detta:

Steg 1: 4 veckors praktik. Introduktion på arbetsplatsen. Testar av basala krav, som exempelvis att deltagaren har rätt attityd och kan ta instruktioner.

Steg 2: 3-6 månader. Fokus på yttre fastighetsskötsel där deltagaren för lära sig arbetet på plats. Yrkessvenska kopplas på vid behov.

Steg 3: Röjsågs- och motorsågsutbildning via Trollhänns Stad.

Under hela jobbspårprocessen får deltagaren och arbetsgivaren kontinuerligt stöd och uppföljning av jobbcoach från Jobbcentrum.

För mer information:

Snjezana Budes
Samordnare Jobbcentrum
0520-49 78 60

Lejla Fatic
Enhetschef Jobbcentrum
0520-49 78 47

Senast granskad 2021-09-27 av CECWIL