Alla behövs i jobb snickare

Jobbcentrum

På Jobbcentrum hanteras biståndsansökan av ekonomiskt bistånd på plats parallellt med sysselsättning på heltid.

Verksamhet

Jobbcentrum

Hitta hit

Verkmästarevägen 18

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Under de fyra veckor du är verksam på Jobbcentrum kommer personalen tillsammans med dig att upprätta en handlingsplan för ditt fortsatta arbete mot din anställningsbarhet och egen försörjning.

Målsättning

Efter fyra veckor på Jobbcentrum ska du ha en tydlig bild av vilka steg du behöver ta för att öka din anställningsbarhet, du ska ha en stark motivation att komma vidare och du ska vara välinformerad om arbetsmarknadens möjligheter och villkor.

Villkor

Socialtjänstlagen (2001:453) är tydlig med att personer som inte kan tillgodose sin försörjning på egen hand skall stå till arbetsmarknadens förfogande och aktivt delta i de kompetenshöjande insatser som anvisas för att på sikt kunna försörja sig själv.

Detta betyder att din närvaro och ditt engagemang kan komma att påverka din rätt till ekonomiskt bistånd.

Vad händer på Jobbcentrum?

Under tiden på Jobbcentrum kommer du att få vara verksam på olika arbetsstationer för att pröva din arbetsförmåga och bygga upp din motivation för arbete. Du kommer också ges möjlighet att delta i workshops för att öka din kunskap och förståelse för arbetsmarknaden.

Vi som arbetar här!

På Jobbcentrum kommer ett kompetensteam bestående av socialsekreterare, arbetsmarknadskonsulent och arbetsförmedlare jobba med dig och din handlingsplan.

Utöver kompetensteamet kommer du under din tid på Jobbcentrum också få jobba med våra arbetsledare och din jobbcoach.

Vad händer efter Jobbcentrum?

Då din handlingsplan är upprättad kommer du tillsammans med din jobbcoach att arbeta vidare mot nästa steg, vilket kan vara praktik, studier, hälsofrämjande eller språkutveckling.

Samverkan

För att öka din anställningsbarhet kommer vi aktivt söka samverkan med till exempel näringslivet, skola och Försäkringskassan.

Saker man kan sy med

Textilavdelningen på Jobbcentrum

Textilavdelningen på Jobbcentrum finns på Verkmästarevägen 18 i Trollhättan. .

Senast granskad 2022-01-10 av CECWIL