Alla behövs i jobb skriver i bok

För deltagare

Du som är deltagare i projektet Alla behövs i jobb kan få mer information på denna webbsida.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan
Senast granskad 2019-09-11 av CECWIL