Pengar i närbild, sedlar och mynt

Upphandling och inköp

Det finns viktiga saker att tänka på inför en upphandling. Om du som leverantör undrar vad du bör tänka på, så kan du läsa mer om det via länkar från dessa sidor.

Person
Upphandlingschef Stefan Griwall 0520-49 70 26
Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

Du som företagare är välkommen att delta i våra upphandlingar och en sund konkurrens är positivt för alla parter.

Är du intresserad av att lämna anbud till oss? Då är vårt tips till dig att hålla utkik här på trollhattan.se för att se när vi annonserar upphandlingar.

Kontakta gärna någon av oss upphandlare för mer information

Läs mer

  • Lagen om offentlig upphandling, LOU, är till för att reglera och skydda nyttjandet av offentliga medel, se till att de konkurrensmöjligheter som finns utnyttjas, samt att se till att upphandlingen genomförs affärsmässigt. Syftet med offentlig upphandling
  • Här beskrivs hur en offentlig upphandling går till, från planering och analys till val av leverantör och kontraktsskrivning. Så går offentlig upphandling till
  • Ett första steg för att bli leverantör till en kommun är att vara uppdaterad om vilka upphandlingar som pågår och vilka som planeras inom kommunområdet Så blir du leverantör
  • Vi som kommun följer lagen om offentlig upphandling (LOU). Det innebär att när vi köper varor, tjänster och entreprenader måste följa de regelverk som styr den offentliga inköpsprocessen. Regler för upphandling
  • Du som företagare är välkommen att delta i våra upphandlingar - en sund konkurrens är positivt för alla parter. Pågående upphandlingar
  • Här listas våra kommande planerade upphandlingar. Vi ska försöka att kontinuerligt lägga ut information om fler upphandlingar vartefter beslut tas inom Staden, så håll utkik! Planerade upphandlingar
  • Ibland kan upphandlingsprocessen kännas tung att läsa igenom och ta till sig, så vi har här samlat några definitioner med beskrivningar som kan underlätta arbetet. Definitioner
  • Trollhättans Stad använder sig av elektroniska beställningar vid köp av varor, i den mån det är möjligt, vilket underlättar för både köpare och leverantör. E-handel, e-faktura
  • Genom gemensamma upphandlingar kan vi göra stora ekonomiska besparingar och vi gör även vinster genom att nyttja den samlade kompetensen. Entreprenör
  • Ska du utföra uppdrag hos Trollhättans Stad och våra kommunala bolag? Då är det bra att du känner till att vi på Trollhättans Stad arbetar förebyggande tillsammans med Skatteverket. Samverkan med Skatteverket

Relaterad information

Konkurrensverket

Elektroniska fakturor

Senast granskad: 2016-06-14 av: Katarina Loodh
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)