Sanering av Järnsågen 3

Trollhättans Stad har fått miljötillstånd hos Mark- o miljödomstolen, för att sanera marken och berget under den gamla kemtvätten i Halvorstorp, där man under många år har undersökt förekomsten och spridningen av tvättkemikalierna på fastigheten Järnsågen 3 och dess omgivning.

Person
Kontorschef, Kontoret Tillväxt och UtvecklingHåkan Falck 0520-49 79 65
Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

Trollhättans Stad har fått uppdraget och medel av Naturvårdsverket för att genomföra saneringen. Tillstånd att genomföra saneringen beslutades av Mark- och Miljödomstolen i maj 2015. Sedan dess har första etappen av saneringen genomförts och inom det nedsmutsade området har all förorenad jord ned till bergytan grävts bort och schakthålet har återfyllts.

I början av maj 2017 ska nästa steg påbörjas. En så kallad termisk behandling, där berget ner till 15 meters djup ska värmas upp, så att kemikalier som trängt ner förångas. Föroreningarna renas via ett kolfilter innan de släpps ut till luften.

För att värma berget ska ett 60 tal hål för värmeelement borras. Borrningen för hålen kommer att ske under maj – juni 2017. Uppvärmningen kommer att ske under hösten 2017 och beräknas vara avslutad vid årsskiftet. Efter det kommer fastigheten att kontrolleras under några år innan den är klar för byggnation.

För en mer detaljerad beskrivning se bilaga Teknisk beskrivning under relaterad information.

Senast granskad: 2017-04-11 av: Joakim de Blanche
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)