Järnsågen färdigsanerad

Marken under den gamla kemtvätten i Halvorstorp har färdigsanerats. – Nu har vi befriat Halvorstorpsborna från ett framtida miljöproblem, säger Håkan Falck, kontorschef för kontoret Tillväxt och Utveckling.

Person
Kontorschef, Kontoret Tillväxt och Utveckling Håkan Falck 0520-49 79 65
Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

Naturvårdsverket gav Trollhättans Stad uppdraget och medel (pengar) att sanera marken under den gamla kemtvätten i Halvorstorp.

Nu är arbetet på fastigheten (Järnsågen 3) avslutat, vilket har varit omfattande: all förorenad jord har grävts bort ända ned till berget, och kemikalier som trängt ned i berget har förångats med ett 60 tal värmeelement, nedborrade 15 meter ner. Ångan har renats med kolfilter innan den släpptes ut i luften. Denna metod – som kallas termisk behandling – avslutades i början av mars.

Saneringen har inneburit att cirka ett ton klorerade lösningsmedel har avlägsnast i den jord som först grävdes bort, och från berget har ytterligare 260 kilo ångats bort. Risken för påverkan för boende på fastigheten eller i omgivningen är minimerad tack vare detta.

Nu ska fastigheten städas och besås med gräs, och den kommer att kontrolleras genom 15 observationshål under några år innan den är klar för att lämnas tillbaka till fastighetsägaren.

Senast granskad 2019-02-20 av Joakim de Blanche