Järnsågen

I Halvorstorp fanns det mellan 1950 och 1974 en kemtvätt. I början av 2000-talet hittades föroreningar på tomten och i huset. Saneringen av fastigheten påbörjades 2015 och avslutades 2018 med lyckat resultat.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Kontaktpersoner miljökontoret

Kemiska snabbtvätten bedrev en stor tvätt under två årtionden. Vid tvätten användes medlet perkloretylen. Det är både hälsofarligt och miljöfarligt. I början av 2000-talet hittade man föroreningar efter perkloretylen på tomten och i huset. Man fann också en förorening i grundvattnet under huset. När perkloretylen går ner i marken lägger det sig under grundvattnet. Det innebär att om grundvattnets strömmar ändras kan föroreningen sprida sig.

Under en tioårsperiod har flera studier gjorts av marken och huset. I slutet av år 2012 beviljades Trollhättans Stad pengar från staten för att sanera fastigheten.

Sanering av Järnsågen

Ingen bergvärme i närheten

Det är oklart hur perkloretylenen har spridit sig i grundvattnet. Därför har Samhällsbyggnadsförvaltningen markerat ett område runt Järnsågen. Inom området får man inte borra efter bergvärme. Det beror på att borrningar kan påverka hur grundvattnet rör sig.

Jordvärme

Det är tillåtet att ha jordvärme runt Järnsågen. Vill du anlägga jordvärme ska du anmäla det till Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Kontakta gärna oss om du har frågor om berg- eller jordvärme i området runt Järnsågen.

Läs mer om värmepumpar

Anmälan om värmepump

Senast granskad 2019-02-25 av Jeanette Wadman