Husbygge

Bygglov

Du som ska bygga nytt, bygga om eller bygga till kan behöva bygglov. Om du vill kan du börja med att ansöka om ett förhandsbesked för bygglov. 

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Det krävs bygglov för:

  • att uppföra nya byggnader, göra tillbyggnader eller ta i anspråk byggnader helt eller delvis för nytt ändamål.
  • att inreda ytterligare bostad eller verksamhetslokal.
  • andra åtgärder, som t ex att ta upp fönster, byta takbeläggning, bygga plank, sätta upp skyltar osv.

För ärenden som kräver bygglov, marklov, rivningslov eller anmälan gäller att byggnadsarbetena inte påbörjas förrän man fått ett startbesked från byggnads- och trafiknämnden.

Påbörjas ett bygge utan bygglov eller utan startbesked kommer en byggsanktionsavgift att tas ut.

Läs om sanktionsavgifter i broschyren Har du råd att bygga svart?

Här kan du läsa om hur lång tid ett ärende kan ta - Broschyr- Servicedeklartion för byggärenden.

Bygglovplikten varierar beroende på var i kommunen du bygger. För kompletteringar till en- och tvåbostadshus utanför planlagt område finns vissa befrielser från lovplikten. Läs med om vad man får göra utan bygglov i Bygglovsguiden. Välj fliken Handboken och sök på Bygglovsfritt.

Kontakta bygglovarkitekt eller bygglovingenjör om du är osäker på om det du planerar kräver bygglov eller andra tillstånd.

Kontaktpersoner för bygglov

Vilka handlingar behövs?

bild visar bygglovsguiden

Bygglovsguiden

Ansök online eller läs om olika begrepp. Här kan du ansöka och anmäla direkt, utan papper. Tjänsten har en informationsdel och en ansökansdel med möjlighet att sända in ansökan och ritningar via e-legitimation

Senast granskad 2018-12-12 av Katarina Loodh