Miljöförvaltningens avgifter för eget avlopp och värmepump

När du anlägger ett avlopp eller installerar en värmepump måste du betala en avgift till Miljöförvaltningen. Nedan kan du läsa mer om den avgiften och varför vi tar betalt för vårt arbete.

Enhet Miljöförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 74 75 Miljöförvaltningen

Vad kostar det?

Värmepump

 • Berg- och ytjordvärmepump: 1700 kr
   
 • Övriga anläggningar: timavgift med 850 kr per timme

Enskilt avlopp

Tillstånd

Avlopp med WC

 • 1 hushåll: 6 800 kr 
 • 2-5 hushåll: 8 500 kr
 • 6 eller fler hushåll: timavgift med 850 kr per timme

Anmälan

Avlopp utan WC (bad-, disk- och tvättavlopp)

 • 1 hushåll: 5 950 kr
 • 2-5 hushåll: 7 650 kr
 • 6 eller fler hushåll: timavgift med 850 kr per timme

Observera att i vissa områden krävs tillstånd för bad-, disk- och tvättavlopp.

Tillsyn av avloppsanläggningar

 • 2 550 kr

Ansökan om glesare slamtömningsintervall

 • Timavgift med 850 kr per timme

Vad betalar man för?

Du betalar för inläsning, handläggning och upprättande av föreläggande, beslut eller förbud. Om vi behöver komma ut och titta på din avloppsanläggning tar vi även betalt för det.

Varför är timpriset 850 kronor?

Miljönämndens politiker har sett över våra avgifter och kommit fram till att vårt timpris för närvarande behöver vara 850 kr för att täcka våra kostnader. Det är ett normalt timpris jämfört med andra kommuner i vår närhet.

Varför måste man betala för det jobb vi gör?

Avgifterna har funnits sedan slutet av 1990-talet, då politikerna bestämde att de verksamheter som behöver tillsyn också ska betala för arbetet. Lagstiftningen är tydlig; skattemedel från kommuninvånarna ska inte användas till detta.

Senast granskad: 2017-08-29 av: Jeanette Wadman
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)