Närbild på Sveriges Rikes lagbok

Tillstånd, regler och tillsyn

När du ska starta en ny verksamhet eller förändra en du redan driver, behöver du många gånger kontakta Trollhättans Stad. Här hittar du enkelt information om vilka tillstånd som behövs, blanketter och kontaktpersoner.

Person
NäringslivschefHelena Kortered 0520-49 7049 0722-18 79 15
Enhet Näringslivsenheten Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Näringslivsenheten

Det är viktigt att du tar reda på vilka tillstånd som krävs för just din verksamhet. Du kan till exempel behöva anmäla eller söka tillstånd för att starta och driva vissa typer av verksamheter.

Du är välkommen att höra av dig om du vill ha råd och information om vad som gäller.

Lista, tillstånd

 • Buller är ett oönskat ljud som påverkar oss på olika sätt. Här hittar du information om buller i olika miljöer och vilka riktvärden som finns. Buller
 • Du som ska bygga nytt, bygga om eller bygga till kan behöva bygglov. Om du vill kan du börja med att ansöka om ett förhandsbesked för bygglov.  Bygglov
 • Har du en cistern för eldningsolja eller diesel och som är större än en kubikmeter? Då ska du se till att den kontrolleras regelbundet. Om du installerar eller skrotar en cistern ska du anmäla det till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Cisterner
 • Ska du göra en anläggning som tar emot dagvatten som avvattnar mark behöver du anmäla det till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Dagvatten
 • Du som ska sälja elektroniska cigaretter, eller påfyllningsbehållare till dessa, måste anmäla detta till kommunen innan försäljningen påbörjas. E-cigaretter och påfyllnadsbehållare
 • Den som säljer eller serverar folköl (öl klass II med en alkoholhalt mellan 2,25 och 3,5 volymprocent alkohol) måste anmäla detta till kommunen innan försäljningen/serveringen startar. Folköl
 • På många platser runt om i Trollhättan finns det förorenad mark. Ska du göra arbeten där det finns föroreningar ska du anmäla det till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Du ska också kontakta oss direkt om du hittar föroreningar i mark eller hus. Förorenad mark och byggnad
 • Du behöver anmäla lokaler för undervisning, hygienisk behandling och bassängbad till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Det gäller till exempel för massage, fotvård, tatuering, hårvård och solarier. Hygien- och undervisningslokaler
 • Enligt den så kallade utbytesprincipen ska miljö- och hälsofarliga kemikalier undvikas om det är möjligt. Kemikalierna ska också ersättas med mindre farliga produkter. Kemikalier
 • Har du ett aggregat med köldmedia som motsvarar fem ton koldioxidekvivalenter eller mer så ska du se till så att den kontrolleras regelbundet. Köldmedier
 • Samhällsbyggnadsförvaltningen har ansvar för att göra tillsyn på lantbruk och hästgårdar. Syftet med tillsynen är att minska påverkan på människor och på miljön.  Lantbruk och hästgårdar
 • Du som ska starta eller ta över ett livsmedelsföretag ska registrera detta hos Samhällsbyggnadsförvaltningen. Det gäller till exempel restaurang, pizzeria, café, livsmedelsbutik, kök i skola, förskola och äldreboende. Livsmedel
 • Ska du starta en miljöfarlig verksamhet ska du anmäla det till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Det gäller till exempel för bensinstation, fordonstvätt och verkstadsindustri. Miljöfarlig verksamhet
 • För att veta om du har radon i din bostad behöver du mäta. Har du höga halter och bor i eget en- eller tvåbostadshus kan du söka bidrag till åtgärder. Radon
 • Det är tillåtet att sälja vissa receptfria läkemedel utanför apotek. Innan en sådan försäljning påbörjas skall detta anmälas till Läkemedelsverket. Receptfria läkemedel
 • För att få servera alkohol behöver du ett serveringstillstånd. Serveringstillstånd
 • Den som ska sälja tobaksvaror måste anmäla detta till kommunen innan försäljningen startar. Tobak
 • Ferrokromslaggen från Vargön Alloys AB räknas som ett avfall i flera användningsområden. I dessa fall ska du anmäla användningen till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Vargöslagg

Relaterad information

Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket har samlat information och tjänster från flera myndigheter på samma plats. Allt för att göra det enklare för dig som driver eller vill starta företag.

Verksamt.se

Senast granskad: 2014-10-23 av: Katarina Loodh
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)