Trollhättan rankas högt av egna företagen när det gäller kontakt med kommunala verksamheten. Eva Grönberg, exploateringschef, Karl-Magnus Strömberg, räddningstjänsten, Anders Jansson, alkoholhandläggare, Magnus Åkesson, bygglovsingenjör, Lisa Malmros, miljöinspektör och Fredrik Malthe, räddningstjänsten har alla daglig kontakt med lokala näringslivet.

Trollhättan får toppbetyg av näringslivet

– lokala företagare nöjda med kommunala servicen

Person
NäringslivschefHelena Kortered 0520-49 7049 0722-18 79 15
Enhet Näringslivsenheten Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Näringslivsenheten

Trollhättans Stad får mycket bra betyg när de lokala företagarna betygsätter de kontakter man hade med den kommunala organisationen under 2016.

Sveriges Kommuner och Landsting undersöker regelbundet kommunerna i rapporten ”Öppna jämförelser Företagsklimat”. Rapporten bygger på enkätsvar från företag som haft ärenden med kommunen under 2016 och i Trollhättans fall handlar det om 182 företag som bedömt Trollhättans Stads verksamheter utifrån sina upplevelser.

– Vi förbättrar oss åtta enheter i slutsumman, vilket betyder att vi klättrar från en 83:e plats till nummer 14 av 139 undersökta kommuner, konstaterar kommunstyrelsens ordförande Paul Åkerlund.

Brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd är de myndighetsutövningar som betygsätts och i bedömningarna ingår allt från information till bemötande, kompetens och effektivitet.

Ser man till de större kommunerna som testats (över 40 000 invånare) så har Trollhättan bästa resultatet!

– Det här är ett mycket gott betyg till våra verksamheter och en viktig pusselbit i vår strävan att vara en attraktiv plats för boende och för etableringar. Bra service och bemötande kombinerat med en rättvis och säker hantering är viktigt för oss i vår ambition att växa mot 70 000 invånare år 2030, fastslår Paul Åkerlund.

Vid ytterligare frågor Paul Åkerlund, kommunstyrelsens ordförande,
070-554 44 56.

Läs hela undersökningen på SKLs hemsida

Senast granskad: 2017-04-25 av: Katarina Loodh
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)