Ny taxa för tillsyn och prövning inom miljö- och livsmedelsområdet

Från och med 1 januari 2019 gäller ny taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken, livsmedelslagen och strålskyddslagen. Alla verksamheter som är berörda kommer att få information från miljökontoret.

Person
MiljöchefEmma Hansson 0520-49 59 87
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Kontaktpersoner miljökontoret

Kommunfullmäktige har beslutat att en ny timtaxa ska gälla från årsskiftet. För tillsyn och prövning inom miljöbalkens och strålskyddslagens områden blir timavgiften 1037 kronor. För kontroll inom livsmedelsområdet blir timavgiften 1085 kronor. De beslutade även att taxan ska höjas varje år enligt prisindex för kommunal verksamhet. Justeringen av taxan innebär att timavgiften nu är i nivå med kostnaderna för tillsynen.

Alla verksamheter som är berörda kommer att få information från miljökontoret.

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område från och med 1 januari 2019

Taxa för kontroll inom livsmedelsområdet från och med 1 januari 2019

Senast granskad 2018-12-12 av Jeanette Wadman