Kraftsamling rekrytering

Är du intresserad av att engagera dig i rekryteringsfrågor och att attrahera och behålla internationell kompetens?

Person
NäringslivschefDick Eriksson 0520-49 68 10 070-164 29 00
Enhet Näringslivsenheten Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Näringslivsenheten

Behovet av att anställa är stort och kanske svårare än någonsin. Alla prognoser pekar på ett stort antal bristyrken både idag och i framtiden. Ett initiativ från Arbetsförmedlingen som startat under våren är ”Kraftsamling ingenjörer Trollhättan”. En första insats som gjorts är att försöka locka ingenjörer i Norge till Trollhättan. Och det har lyckats. Ett tiotal norska ingenjörer är på plats i Trollhättan och går en YH-utbildning för att lära sig om fordonsindustrin. Insatsen har fått stor uppmärksamhet i norsk media. Se exempelvis Norsk artikel.  ”Kraftsamling ingenjörer Trollhättan” har fokus på att stödja företagen att attrahera internationell kompetens.

På ett frukostseminarium den 19 oktober startades ett kompletterande initiativ med fokus på att behålla internationell kompetens. Trollhättan/Fyrbodal undersöker bl.a. möjligheterna att ansluta sig till satsningen Global Talent - ”MoveToWestSweden”. Denna satsning drivs av Västsvenska Handelskammaren, Västra Götalandsregionen och ett stort antal företag i Göteborg. Ett 40-tal deltagare var alla positiva till att gå vidare med dialogen med Global Talent-projektet. Fortsättning följer innan årsskiftet.

Se movetowestsweden.com för mer information

Internationell kompetens innebär också att vi vänder oss till de som kommit till Sverige och som antingen är knutna till Migrationsverket och asylprövningen eller har fått uppehållstillstånd. Ett av initiativen i Trollhättan är DoubleCup som pågått under året med många positiva effekter.

Läs mer på doublecup.se

Är du intresserad av att engagera dig i rekryteringsfrågor och att attrahera och behålla internationell kompetens? Hör av dig till Dick Eriksson, 0520-496810.

Senast granskad: 2016-10-31 av: Katarina Loodh
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)