Industriell förnyelse är riktningen för Sveriges Industrikommuner

Den svenska industriella basen kantas av stora utmaningar. Hård global konkurrens, brist på kompetent arbetskraft och en snabb digitalisering i omvärlden kräver en omställningsförmåga inom de svenska företagen. De svenska industrikommunerna har samlats i ett nätverk för att mejsla ut nya idéer för hur svensk industri ska förstärka sin konkurrenskraft och där kommunerna själva har en viktig roll att spela.

Person
NäringslivschefDick Eriksson 0520-49 68 10 070-164 29 00
Enhet Näringslivsenheten Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Näringslivsenheten

Industrikommunerna spelar en viktig roll som platser för innovation och tillväxt. Inkluderas de industrinära tjänsterna uppgår antalet till över 1 miljon. 600 000 personer är direkt sysselsatta inom industrin. Den ”fjärde industriella revolutionen” är här med digitalisering och automatisering och därmed skapas nya industriella möjligheter. Denna industriella förnyelse kan t o m leda till en återindustrialisering i Europa och Sverige. Vår position och konkurrenskraft måste värnas. Med lokalt ledarskap och samarbete kan Sveriges samlade industriella attraktivitet öka.

Sveriges Industrikommuner träffades i oktober i industrikommunen Finspång för att mejsla ut nya idéer för hur svensk industri ska förstärka sin konkurrenskraft och där kommunerna själva har en viktig roll att spela. Ett industriellt manifest antogs där följande fyra områden är prioriterade:

  • Energisystemets förnyelse skapar industriella möjligheter
  • Innovationsupphandlingar kräver ledarskap
  • Kompetensförsörjning som stärker vår konkurrenskraft
  • En ny verklighetsbild av svensk industri

Industrikommunerna vill med manifestet som utgångspunkt få till stånd en fokuserad samverkan mellan kommunerna, företagen och staten. Läs hela manifestet

Senast granskad: 2016-12-20 | av: Katarina Loodh
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)