Bildkollage

Attraktiva kommuner - verktyg för utveckling

Välkommen till seminarium 10 november 2015!

Enhet Näringslivsenheten Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Näringslivsenheten

Moderator: Karin Stenlund, affärs- och miljöstrateg på Fyrbodals kommunalförbund.

Plats: Folkets Hus Kulturhuset Trollhättan

Agenda

08.00 - 08.45 Kaffe och Smörgås

08.45 - 09.45 Växjö, den moderna trästaden!

Hans Andrén, Växjö Kommunföretag AB. I Växjö är visionen om en stad i trä på väg att bli verklighet. Hans Andrén en av dom som fått det att hända.

10.00-10.30 Förfriskningar

Träbyggnader som värdeskapande arkitektur

Ola Jonsson, C.F. Moller Architects. Vad innebär det att bygga flervåningshus i trä? Hur kan moderna träbyggnader vara med att skapa nya urbana stadsmiljöer och förtäta befintliga samhällen.

Vissa byggherrar har lyckats bygga i trä, varför inte fler?

Arne Olsson, VD Folkhem. Att bygga i trä är billigare säger några, dyrare säger andra. Hur räknar man egentligen på kostnader för träbyggnationer.

12.15 - 13.15 Lunch

Tolkningar av trä, Berättelser från sju kyrkvindar

Kristina Linscott, lektor vid Institutionen för kulturvård, GU. I 850 år har träkonstruktioner burit upp våra kyrktak. Vad kan vi lära av gamla tiders sätt att konstruera och bygga i trä?

Varför bor vi i travar av lådor?

Torsten Ottesjö, Arkitekt och skogshuggare. Torsten använder sig av improvisation i sin arbetsprocess när han skapar komplexa mönster och miljöer som når bortom vår förståelse av vad ett rum kan vara.

14.15 - 14.45 Kaffe och kaka

14.45 - 16.00

Dalslandsstugan 2.0 - en tävling om hållbar arkitektur i vattennära landskap

Kerstin Söderlund, Leader Dalsland pratar om utmaningen att ta fram ett typhus som lyfter fram det dalsländska landskapet i ett attraktivt boende.

Elden är lös!

Bo Lagerqvist Institutionen för Kulturvård, GU. gör en kulturhistorisk exposé kring trähusbyggande och synen på brandfaran med träbyggnader.

Klicka här för inbjudan, utskriftsvänlig!

Kostnad  

För anställda och politiker i Fyrbodalskommunerna samt konstnärer, arkitekter och fastighetsägare verksamma i Fyrbodal är seminariet kostnadsfritt. För övriga är avgiften 500 kr exkl. moms. Kaffe och lunch ingår. Ange specialkost.

Anmälan  

Anmälan senast den 3 november

Anmälan är bindande. Vid återbud debiteras 200 kronor. Anmäld plats kan överlåtas till en kollega.

Information 

marianna.andersson@fyrbodal.se

Senast granskad: 2015-09-30 av: elin.bom@trollhattan.se
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)