Maj 2017, nystartade bolag

Person
NäringslivschefHelena Kortered 0520-49 7049 0722-18 79 15
Enhet Näringslivsenheten Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Näringslivsenheten
 1. Mikael Girnus
  Författar- och förlagsverksamhet, samt därmed förenlig verksamhet. 
   
 2.  Trollhättan Bilvård
  Bilvård och biltvätt.
   
 3. MaxFix
  Tak-entreprenad med tvättning och målning av tak. Hel-rekonditionering av bil. 
   
 4. AF-plus AB
  Arbete inom hälsa och sjukvård som läkare, fastighetsförvaltning, samt handel med värdepapper. 
   
 5. Agardius Läromedelsutveckling AB
  Författande, utveckling samt uppdatering av läromedel inom grundskola.
   
 6. Skällsäter 9 i Uddevalla AB
  Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta fast egendom och därmed förenlig verksamhet. 
   
 7. VALARO AB
  Bolaget ska syssla med konsultverksamhet inom företagsutveckling, försäljning, inköp, samt därmed förenlig verksamhet. 
   
 8. Stallbacka Pizza och Lunch Buffe
  Pizza, tobak, gatukök
   
 9. 14 star
  Handel med nya och begagnade kläder och textilier. Handel med metallskrot. 
   
 10. Shark Tank AB
  Bolaget skall äga aktier i intresse- och dotterbolag, äga och förvalta värdepapper, äga och förvalta fast egendom, bedriva konsultverksamhet inom utbildning, coaching och företagsledning samt därmed förenlig verksamhet. 
   
 11. TSKM Holding AB
  Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier och andelar i dotter- och intressebolag, samt därmed förenlig verksamhet. 
   
 12. JTD Sweden AB
  Bolaget skall bedriva konsultverksamhet ino IT-området, säkerhet, management, samt rådgivning runt dessa. Bolaget skall även förvalta värdepapper och fast egendom och fastigheter. 
   
 13. DDB Stålteknik AB
  Bolaget skall bedriva stål- och betongarbeten samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall äga och förvalta fast egendom samt värdepapper. 
   
 14. Annica Logi Trollhättan AB
  Bolagets verksamhet skall bestå av uthyrning av lägenheter och lokaler, förvaltning och utveckling av egna och andras fastigheter samt äga och förvalta fast och lös egendom, värdepapper, och därmed förenlig verksamhet. 
   
 15. Lindén Takac AB
  Föreläsningar hälsa och sjukvård. Läkarkonsultuppdrag. Psykologkonsultuppdrag. 
   
 16. Duhrkoop AB
  Bedriva affiliatverksamhet genom att driva internetsiter och forum inom skilda ämnen och marknader tillgängliga för affiliate verksamhet. Allt från olika former av medlemskap till rena produkter. Bedriva marknadsföring digitalt, internetförsäljning av profilprodukter, samt sälja konsulttjänster inom försäljningsmetodik, verksamhetsfrågor kopplat till försäljning, ägarfrågor och marknadsföring. Dessutom företagsevent så som kickoffer och utbildningar inom försäljning, verksamhetsfrågor, ägarfrågor och marknadsföringsfrågor.
   
 17. Swecomp Handelsbolag
  Handel med utrustning inom komposteringsteknik. 
   
 18. M.O.F. Engineering
  Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom bil-, olja-, gas-, energi- och maskinbearbetning, och därmed förenlig verksamhet. 
   
 19. Nurtaiba AB
  Taiba restaurang ska sälja kebabgrill, grillad och friterad kyckling och hamburgare. 
   
 20. Josmer Care AB
  Aktiebolaget ska bedriva tjänster och konsulter inom sjukvården, samt handel och förvaltning av värdepapper och fastigheter, samt därmed förenlig verksamhet. 
   
 21. Kvarnslätt Rydell AB
  Personaluthyrning inom tungprocessindustri med fokus på arbetsplatssäkerhet. Jordbruk och förädling av dessa produkter. 
   
 22. SKSR Sverige AB
  Mur & puts, skorstenar, bygg.
Senast granskad 2019-03-15 av clara.bengtsson@trollhattan.se