Juni 2017, nystartade bolag

Person
NäringslivschefHelena Kortered 0520-49 7049 0722-18 79 15
Enhet Näringslivsenheten Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Näringslivsenheten
 1. Active Chef Catering handelsbolag
  Bröllop och provat fest catering, matleverans, dekoration, eventplanering.

 2. E. Larsson konsulttjänst
  Redovisning, deklarationer, bokslut, företagsrådgivning, verksamhetsutveckling.
   
 3. WCT Summerski AB
  Bolaget ska arrangera evenemang, tävlingar och föreläsningar inom idrott och hälsa, och därmed förenlig verksamhet. 
   
 4. Flying Norsemen Consulting AB
  Aktiebolagets verksamhet ska vara att driva konsultverksamhet inom elektronik, IT och fordonsindustri, samt kursverksamhet och utbildning inom dessa områden, inom och utom Sveriges gränser. Aktiebolaget ska även driva handel av egentillverkade och importerade smarta larm- och övervakningsprodukter för hem och fordon, smyckesrelaterade produkter och överlevnadsprodukter, samt därmed förenlig verksamhet. 
   
 5. Trestad Hundfysik
  Hundfysioterapi. Erbjuder hundmassage, rehabilitering av sjuka, skadade hundar, friskvård till hund, träningsprogram till hund, hundsim, hundträning. 
   
 6. Godhem Living AB
  Bolaget ska bedriva produktion, försäljning, import och export av livsmedel, produktion och försäljning av inredning, bedriva café- cateringverksamhet, bedriva e-handel med livsmedel och inredning, samt därmed förenlig verksamhet. 
   
 7. Altaylar AB
  Aktiebolaget ska bedriva detaljhandel med livsmedel. 
   
 8. Calex & Krantz Juridik Handelsbolag
  Juridisk rådgivning. 
   
 9. Trädtoppstjänst i Väst
  Trädvård och trädfällningstjänster. 
   
 10. QLE System group AB
  Föremålet för bolagets verksamhet är industrisupport, fastighetssupport, handel med industri och fastighetsförnödenheter. Utbildning och konsultuppdrag inom industri och fastighet. Äga och förvalta fastigheter och värdepapper, och därmed förenlig verksamhet. 
   
 11. HSB Bostadsrättsförening Gesellen i Trollhättan
  Bostadsrättsföreningen har till ändamål att i bostadsrättsföreningens hus upplåta bostadslägenheter för permantent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning, och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har bostadsrättsföreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom bostadsrättsföreningen samt att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet och tillgänglighet med anknytning till boendet.
  Bostadsrättsföreningen ska i all verksamhet värna om miljön genom att verka för en långsiktig hållbar utveckling.
  Förvärv av bostadsrätt genom upplåtelse ska i första hand erbjudas medlemmar som bosparar i av HSB anvisat sparsystem. HSB Riksförbunds föreningsstämma fastställer bosparregler. 
  Bostadsrätt är den rätt i bostadsrättsföreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som har bostadsrätt kallas bostadsrättshavare. 
   
 12. Hippie Kai Yay AB
  Bolaget ska äga och förvalta dotterbolag, bedriva produktion, inköp, design och försäljning av kläder och inredning, samt bedriva därmed förenlig verksamhet. 
   
 13. Axel Hellström AB
  Musikproduktion, musikunderhållning, uthyrning av musik och ljudutrustning, ljudteknik, musikundervisning och därmed förenlig verksamhet. 
   
 14. Lööfs Elservice i Trollhättan
  Verksamheten utför elinstallationer och fastighetsrelaterade stödtjänster exempelvis målning, gräsklippning, snöskottning.
   
 15. MQCE Consulting AB
  Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet inom kostnadsberäkningar, förhandling, inköpsarbete, inköpssupport, förhandlingsstöd, utbildning, teknisk utveckling, kvalitetsarbete, produktionsutveckling beträffande elkomponenter, samt därmed förenlig verksamhet. 
   
 16. Banadir taxi AB
  Bolaget ska bedriva taxiverksamhet och därmed förenlig verksamhet. 
   
 17. Lara Berger Productions AB
  Bolaget ska ägna sig åt artistisk verksamhet och tillhörande stödtjänster, byggnadssnickeri, byggnation av monteringsfärdiga trähus, bostadshus och andra byggnader, trädgårdsarbeten, samt liknande tjänster. Bolaget ska också bedriva vård av barn och ungdomar med sociala problem och missbruksproblem, samt av förekommande heldygnsvård med boende, samt därmed förenlig verksamhet. 
   
 18. Grönt Bränsle i Sverige AB
  Bolaget ska bedriva etablering av tankstationer, försäljning av fordonsgas från tankstationer, underhåll och drift av tankstationer, samt därmed förenlig verksamhet. 
   
 19. N. Jadermark Allservice AB
  Försäljning av motorsportprodukter, mopedverkstad, bemanning inom allservice, tävlingskörning inom super bike, sponsorinkomster, events, samt därmed förenlig verksamhet. 
   
 20. GreyBird Sweden AB
  Företaget ska bedriva administrativa tjänster samt koncerntjänster inom flygverksamhet och flygtransport. Bolaget kommer att bedriva fastighetsförvaltning, samt leasing av flygmaskiner. 
Senast granskad 2017-07-11 av Katarina Loodh