December 2017, nystartade bolag

Person
NäringslivschefHelena Kortered 0520-49 7049 0722-18 79 15
Enhet Näringslivsenheten Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Näringslivsenheten
 1. Bjarne Isaksen Bilservice
  Reparation och service av bilar och andra fordon samt därmed förenlig verksamhet.
   
 2. Cormeum AB
  Aktiebolagets verksamhet skall vara att arbeta med individ-, grupp- och organisationsutveckling.
 3. Mikael Stjernqvist AB
  Musikartist, uthyrning av musikutrustning, konsultation inom underhållnings- och nöjesbranschen, handel med värdepapper, konsultation inom företagsutveckling, övrig konsultverksamhet inom företagsrådgivning, ekonomi, handel, butiksutveckling på uppdrag av uppdragsgivare.

 4. Roffes All Konsult AB
  Konsultuppdrag på uppdragsgivares beställning inom handel, butiker, bilhandel, hovslageri, även driva butiker såsom kiosk, livsmedel, hem och nöjesunderhållning, handel med värdepapper, förvaltning och handel med fastigheter, taxi med person- och varutransporter, uthyrning av maskiner och inventarier att användas inom jord-, skogsbruk, inom detaljhandel, inom butiker med detaljhandel, inom fastigheter, transportfordon och bilar.

 5. A Mobil Teknik AB
  Reparation av elektronik och kringutrustning, så som mobiltelefoner, datorer, kameror, kretskort. Samt försäljning av dessa, både nya och begagnade.

 6. Dravidian Sustainability AB
  Bolaget ska äga och förvalta fastigheter och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.

 7. Emil Johansson Bike Life AB
  Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva professionell cykelverksamhet, både som tävlande och som konsult inom cykelbranschen samt därmed förenlig verksamhet. Vidare skall bolaget bedriva utveckling av innovativa idéer inom teknikbranschen samt därmed förenlig verksamhet. bolaget skall även bedriva förvaltning av värdepapper och därmed förenlig verksamhet.

 8. ConQurator Consulting och Solutions AB
  Föremålet för bolagets verksamhet är att utveckla och förvalta programvaror och licenser, bedriva konsultverksamhet inom IT, logistik och teknik samt därmed förenlig verksamhet.

 9. Claes Eriksson Holding AB
  Bolaget skall äga och förvalta aktier, värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.

 10. runningCode Sweden AB
  Tjänster kopplade till utvecklig, licensering och försäljning av mjukvara, hårdvara, databehandling, dataförmedling samt därmed förenlig verksamhet.

 11. Nyström Brothers AB
  Bolaget skall äga och förvalta aktier, värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.

 12. Mathesa Sälgen 12 och 13 AB
  Bolaget skall förvalta fastigheter samt bedriva därmed förnlig verksamhet.

 13. Mathesa Doppingen 13 AB
  Bolaget skall förvalta fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

 14. Mathesa Doppingen 10 och 11 AB
  Bolaget skall förvalta fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

 15. Edward Enterprise AB 
  Bolaget skall bedriva förvaltning av aktier och andelar, fastighetsförvaltning, konsultverksamhet inom bygg samt därmed föäernlig er samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Senast granskad 2019-03-15 av clara.bengtsson@trollhattan.se