Augusti 2017, nystartade bolag

Person
NäringslivschefHelena Kortered 0520-49 7049 0722-18 79 15
Enhet Näringslivsenheten Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Näringslivsenheten
 1. Fastigheter och Skog i Väst
  Fastigheter: nyetablering, förvaltning, underhåll och reparationer av fastigheter och ekonomibyggnader, samt anläggning och skötsel av intilliggande markytor.
  Skog: inköp och försäljning av skogsfastigheter samt utföra tillhörande skogsvård, förädling och förvaltning på egen eller annans ägares mark, vilket också innefattar uthyrning av åkermark. 
   
 2. Trollhättan Fiskaffär och restaurang AB
  Fiskaffär och restaurangverksamhet, samt därmed förenlig verksamhet. 
   
 3. KiikOs
  Verksamheten innefattar nagel- och fransförlängning.
   
 4. Innovation Station 8 AB
  Aktiebolaget ska musikproduktion, musikdistribution, musikunderhållning, filmproduktion, filmdistribution, uthyrning av musik- och ljudutrustning, ljudteknik, filmutrustning, scenografi, regi, filmundervisning, och därmed förenlig verksamhet.
   
 5. Industrimekanik Väst AB
  Bolaget har till ändamål för sin huvudsakliga verksamhet att självt eller genom hel- eller delägt dotterbolag bedriva elektromekanisk verksamhet, och därmed förenlig verksamhet.  
   
 6. Svanholt Sweden AB
  Konsulttjänster inom it, ekonomi och bygg. Uthyrning av personal inom it, ekonomi och bygg. Försäljning och tillverkning av stugor, lekplats- och parkutrustning, samt därmed förenlig verksamhet. 
   
 7. Sporregård Fastighetsförvaltning
  Fastighetsförvaltning. 
   
 8. Café Bergström AB
  Bolaget ska bedriva café- och restaurangverksamhet, samt därmed förenlig verksamhet. 
Senast granskad 2018-04-17 av Clara Bengtsson