April 2017, nystartade bolag

Person
NäringslivschefHelena Kortered 0520-49 7049 0722-18 79 15
Enhet Näringslivsenheten Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Näringslivsenheten
 1. Hazardenis
  Restaurang, pizzeria och försäljning av husmanskost.
   
 2. Bostadsrättsföreningen Gullön 8
  Föreningen har till ändamål att främja medlemmars ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler till nyttjande och utan tidsbegränsning. Upplåtelsen får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken ska användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare. 
   
 3. Danssons Åkeri AB
  Företagets verksamhet är transport, spedition och logistik. 
   
 4. EMECA AB
  Lastbilsåkeri, gräv och anläggningsentreprenad. 
   
 5. Här e de rökt AB
  Bolagets verksamhet ska bestå av catering och event, samt förädling av och handel med matvaror, personaluthyrning och däremed förenlig verksamhet. 
   
 6. M I Måleri i Trollhättan
  Invändiga och utvändiga måleriarbeten, tepetering, fasadputsning och därmed förenlig verksamhet. 
   
 7. Inhale
  E-handel, försäljning av klockor, kläder, väskor, och andra accessoarer. 
   
 8. T Lilja Invest AB
  Bolaget ska bedriva förvaltning av värdepapper, samt bedriva därmed förenlig verksamhet. 
   
 9. Severo Music
  Egen musikproduktion eller framtagning av musik åt olika artister. 
   
 10. Trollhättan Rugby Nails
  Skönhetssalong där vi gör pedikyr, manikyr och ögonfransförlängning. 
   
 11. Indvelop Fastigheter AB
  Bolaget skall förvalta och hyra ut fastigheter samt idka därmed förenlig verksamhet. 
   
 12. Basement Art i Gothenburg AB
  Konsultverksamhet inom film och videoproduktion med förenlig verksamhet. 
   
 13. Top Skate Scandinavia Handelsbolag
  Delgivning, byggarbete.
   
 14. Trexpo projektutveckling 2 AB
  Bolaget ska äga och förvalta aktier och andelar i dotter- och intressebolag samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
   
 15.  Trexpo projektutveckling 2 AB
  Bolaget ska äga och förvalta aktier och andelar i dotter- och intressebolag samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Senast granskad 2017-05-15 av Katarina Loodh