Mars 2016, nystartade bolag

Person
NäringslivschefHelena Kortered 0520-49 7049 0722-18 79 15
Enhet Näringslivsenheten Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Näringslivsenheten
 1. Hanssons Restaurang
  Restaurang. 
   
 2. ReptiVet Consult
  Veterinärt konsultarbete - primärt rådgivning, samt utbildning och utvecklingsarbete rörande exotiska smådjur. 
   
 3. VISAAP Digitalbyrå
  Företaget är en digitalbyrå som levererar digitala lösningar i syfte att skapa affärsnytta och effekt för företag. Företaget erbjuder tjänster inom mobilapplikationer, webbutveckling, design, digital kommunikation och strategi så som content marketing.
   
 4. Ympkniven Holding AB
  Bolaget ska äga och förvalta aktier, bedriva handel med kontors- och reklamartiklar, tillverkning av skyltar, bedriva reklambyråverksamhet, samt därmed förenlig verksamhet.
   
 5. Trollhättans Tolktjänster AB
  Föremålet för bolagets verksamhet skall vara översättningsverksamhet, tolkning, utbildning, övriga språktjänster och därmed sammanhängande konsultverksamhet samt äga och förvalta fastigheter samt idka därmed förenlig verksamhet. 
   
 6. Kågeson Konsult AB
  Organisationsutveckling, ledarskap i tvärprofessionella organisationer inom vård och omsorg med inriktning mot habilitering och sjukgymnastik, vidare förvaltning av värdepapper och fastigheter, samt därmed förenlig verksamhet. 
   
 7. Lignum Vitae AB
  Aktiebolaget ska bedriva frsikvård, yoga samt utbildning och kursverksamhet inom samma områdde. Förvärva och förvalta värdepapper. Utföra arbeten med kontrollansvar enligt PBL (Plan- och bygglagen), samt därmed förenlig verksamhet. 
   
 8. TriHARD PT
  Personlig träning och coaching.
   
 9. Klipp, kopiera & klistra Konceptbyrå
  Grafisk formgivning, affärsutveckling och kommuniationskonsultation. 
   
 10. Scandinavia Smart e-logistics AB
  Bolaget ska erbjuda tjänster inom logistik i huvudsak för e-handelsföretag, samt därmed förenlig verksamhet. 

 11. Oscarsberg Holding AB
  Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier och andelar i dotter- och intressebolag, samt att bedriva fastighetsförvaltning, och därmed förenlig verksamhet. 
   
 12. Awesome Consulting Sweden AB
  Konsultverksamhet gällande upphandling, projektledning och utveckling inom fastighets- och byggbranschen. 
   
 13. HST i Trollhättan Aktiebolag
  Bolaget skall äga och förvalta företag och fastigheter, uthyrning av lokaler och annan liknande verksamhet. 
   
 14. Myrströms Sten & Trädgård MST AB
  Aktiebolaget skall bedriva marklanläggning, trädgårdsanläggning och grävningsarbeten. På såväl nyläggning som underhåll, samt därmed förenlig verksamhet. 
   
 15. Franssons Lyft & Transport AB
  Lyft och transporter med lastbil och kran. Uthyrning av industritekniker.
   
 16. E.V Lindell Handelsbolag
  Import och föräljning av accessoarer  via webbshop.
   
 17. MBR Racing Products Handelsbolag
  Design, utveckling och tillverkning av produkter för hobbyaktiviteter. Framför allt avser detta produkter och tillbehör till radiostyrda modeller exempelvis karosser till radiostyrda bilar. 
   
 18. Alins-Al-Seck Kiosk
  Kiosk och servicebutik.
   
 19. Rais i Väst AB
  Bolaget ska bedriva rivningsarbeten, saneringstjänster, byggtjänster och därmed förenlig verksamhet. 
   
 20. Z Åkeri Trollhättan AB
  Bolaget ska bedriva åkeriverksamhet samt idka därmed förenlig verksamhet. 
   
 21. Mathias Skomakeri och Nyckelservice Handelsbolag
  Skomakeri och nyckelservice.
   
 22. TCT Demand and Supply AB
  Bolaget ska bedriva produktion, distribution och försäljning inom konfektion, samt därmed förenlig verksamhet. 
   
 23. Tacticcon consulting ekonomisk förening
  Föreningen har till ändamål att främja medlemmars ekonomiska intressen genom att driva en konsultverksamhet som konsulterar företag och organisationer i Public affairs samt annan därmed förenlig verksamhet i vilken medlemmarna bereds arbete.
   
 24. Uranus Growth AB
  Bolaget skall äga och förvalta företag samt delar av företag, handel med värdepappersrelaterade tillgångar, affärsutveckling, finansiering samt konsultverksamhet avseende företags organisation och därmed förenlig verksamhet. 
   
 25. UTA Bygg & Fastighetskonsult AB
  Bolaget ska bedriva konsultverksamhet i bygg- och fastighetsbranschen genom att försälja och utföra förekommande besiktningar, upprättande av vård- och underhållsplaner, utredningar inom ovan bekriven bransch, samt därmed förenlig verksamhet. 
Senast granskad 2016-04-07 av Katarina Loodh