Februari 2016, nystartade bolag

Person
NäringslivschefHelena Kortered 0520-49 7049 0722-18 79 15
Enhet Näringslivsenheten Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Näringslivsenheten
 1. Lextorps Bilverkstad
  Bilservice. 
   
 2. Bingobilar
  Handel med bilar. 
   
 3. Byggeliten Trollhättan AB
  Föremålet för bolagets verksamhet är handel med byggmaterial, badrumsinredningar, främst kakel och klinkers och därmed förenlig verksamhet. 
   
 4. Blue Horizon AB
  Projektledning, bildesign, konsultverksamhet, fastighetsinvesteringar och utveckling, kapitalinvesteringar.
   
 5. T. SMITH Maskinuthyrning AB
  Förmedling och uthyrning av grävmaskiner, lastmaskiner, personal, transporttjänster, skogs- och lantbrukstjänster. 
   
 6. Inspirera unika hem Trollhättan AB
  Butikshandel med inredning och presentartiklar. 
   
 7. Ljusell Ekonomi
  Redovisningsbyrå med konsultation och rådgivning i ekonomi, utbildning inom ekonomi.
   
 8. Team HLR Sverige
  Utbildning i härt- och lungräddning, första hjälpen samt krisstöd.
   
 9. Trollhättans massage och hälsa
  Massagebehandling
   
 10. Norra Älvsborgs sotaren
  Skorstensfejderiverksamhet, besiktningar av imkanaler, rökkanaler och eldstäder. Ventilationsrensning.
   
 11. Trip The Byte Fantastic
  Webbutveckling och programmering på konsultbasis, samt utveckling och försäljning av dataprogram och elektroniska tjänster. 
   
 12. RSi, Rahm & Skoog improvement
  Stöd och hjälp till företag företrädesvis inom OEM segmentet med fokus på projektinköp, inklusive uppföljning. Utvärdering av upphandlingskostnader. Eliminera kostnadsdrivande artiklar/leverantörer. Utvärderingar av leverantörer. Transportavtal. Upprätta basavtal för leverantörer.
   
 13. Bellis Blommor Trollhättan
  Blommor, buckett, binderi, krukor och tillbehör.
   
 14. Growingcare Sverige AB
  Bolaget skall driva hem för vård eller boende enligt socialtjänstlagen, förvalta fast och lös egendom samt idka därmed förenlig verksamhet. 
   
 15. RAB Förvaltning AB
  Förvaltning av andelar i dotterbolag och intresseföretag, fastighetsförmedlingstjänster samt övrig kapitalplacering och därmed förenlig verksamhet. 
   
 16. Anittas New Place AB
  Bolaget ska erbjuda specialanpassat boende och vård, samt därmed förenlig verksamhet. 
   
 17. Islind consulting AB
  Föremålet för bolagets verksamhet är försäljning av villor och därmed förenlig verksamhet. 
   
 18. M&J TAILORS
  Sy- och lagningsverksamhet av alla slags plagg, tyger, skinn och gardiner. Uthyrning av kostymer, frack och skjortor.
   
 19. Lextorp Bilverksatad
  Bilservice och reparationer. 
   
 20. Automobile i Trollhättan nr 1 AB
  Bolaget ska bedriva verksamhet inom utveckling av elbilar och fordonskomponenter samt därmed förenlig verksamhet. 
   
 21. Hermanson Holding AB
  Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet. 
   
 22. Alteron Sweden AB
  Bolaget skall bedriva handel av varor och försäljning av konsulttjänster inom fordonsbranschen, samt idka därmed förenlig verksamhet. 
   
 23. Trestadsgruppen AB
  Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom sjukvård samt förvaltning av fastigheter och därmed förenlig verksamhet. 
Senast granskad 2019-03-15 av clara.bengtsson@trollhattan.se