Augusti 2016, nystartade bolag

Person
NäringslivschefHelena Kortered 0520-49 7049 0722-18 79 15
Enhet Näringslivsenheten Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Näringslivsenheten
 1. Unisneakerverse handelsbolag
  Butikshandel med skor. 
   
 2. Nyqvist Livs AB
  Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet inom organisation, management samt ekonomi med inriktning mot detaljhandeln, äga och förvalta fast och lös egendom, samt idka därmed förenlig verksamhet. 
   
 3. Anders Jonsson IT Consulting AB
  Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet samt utbildning inom områdena mjukvaruutveckling, managemant och IT, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet. 
   
 4. Olidan 5:19 AB
  Bolaget ska bedriva fastighetsförvaltning samt bedriva därmed förenlig verksamhet. 
   
 5. Hövdingen Entreprenad AB
  Bolaget skall bedriva mark- och entreprenadarbeten, grävning av fiber, grunder, alopp-, svets- och städarbeten, och därmed förenlig verksamhet. 
   
 6. Weldinvest Scandinavia AB
  Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultation och utbildning inom svetsteknik samt därmed förenlig verksamhet. 
   
 7. Williamsson Consulting & Publishing AB
  Företagets huvudsakliga uppgift är att bedriva konsultverksamhet rörande företagande, förvaltning och pedagogik. Bolaget skall därtill äga och förvalta värdepapper, finansiella instrument och utföra därmed förenlig verksamhet. Utöver detta skall det i bolagets regi bedrivas författarskap, översättning, mediaproduktion och publicering i tryckt och digitalt format. 
   
 8. Stallbacka Fastigheter AB
  Bolaget skall äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet. 
   
 9. MPEA i Trollhättan Fastighetsförvaltning AB
  Föremålet för bolagets verksamhet är att förvalta fastigheter, aktier och andra värdepapper, samt annan därmed förenlig verksamhet. 
   
 10. RC Instrumenteringar AB
  Bolaget ska bedriva konsultverkmsahet där personal hyrs ut för att genomföra montage och utcheckning av styr- och reglerutrustningar samt idka därmed förenlig verksamhet. 
   
 11. Huntdown Handelsbolag
  Utveckla och sälja digital mjukvara.
   
 12. JLJ El & Montage AB
  Föremålet för bolaget verksamhet är att utföra elinstallationer och därmed förenlig verksamhet. 
   
 13. P & R Medical AB
  Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier och fast egendom samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även bedriva ögonläkarmottagning samt därmed förenlig verksamhet. 
   
 14. Optik och Hälsa Trollhättan AB
  Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva butiksförsäljning av optik, glasögon och kontaktlinser samt bedriva undersökning inom specialitet ögon, samt därmed förenlig verksamhet. 
   
 15. Svitroll Förvaltning AB
  Bolaget skall äga och förvalta fastigheter och därmed förenlig verksamhet. 
   
 16. Hegardt Fastighets AB
  Bolaget ska bedriva uthyrning och förvaltning av fastigheter, samt därmed förenlig verksamhet. 
   
 17. Valenta Farmacia AB
  Bolaget skall bedriva apoteksverksamhet innefattande handel med receptbelagda och receptfria apoteksvaror och handelsvaror som lämpar sig för försäljning och distribution till konsumenter inom apotek, samt bedriva därmed förenlig verksamhet. 
   
 18. O.L.A Fastigheter AB
  Aktiebolaget ska bedriva fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
   
 19. Grafitgrillen
  Frukost och lunchservering, avhämtning samt utkörning. 
   
 20. Sommarhemmet Öresjö AB
  Bolaget skall bedriva uthyrning av fritidsboende och båt i Öresjö, övrig turistverksamhet samt byggnation och därmed förenlig verksamhet. 
   
 21. Bil & Kaross i Fyrstad AB
  Reparation av fordon med inriktning på kaross. 
   
 22. Navud Fastighets AB
  Aktiebolaget ska äga och förvalta fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet. 
Senast granskad 2016-09-09 av Katarina Loodh