April 2016, nystartade bolag

Person
NäringslivschefHelena Kortered 0520-49 7049 0722-18 79 15
Enhet Näringslivsenheten Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Näringslivsenheten
 1. Nollvision i Fokus Trafikskola Trollhättan AB
  Bolaget ska bedriva trafikskola och därmed förenlig verksamhet. 
   
 2. Lipen Fastighet AB
  Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta lös och fast egendom och därmed förenlig verksamhet. 
   
 3. Gun Kasteng AB
  Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta lös och fast egendom och därmed förenlig verksamhet. 
   
 4. Taxi service A till B
  Taxiverksamhet samt godskörningar på beställning. 
   
 5. Bostadsrättsföreningen Lodjuret i Trollhättan
  Föreningen har till ändamål att främja medlemmars ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler till nyttjande och utan tidsbegränsning. Upplåtelsen får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken ska användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. 
  Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare. 
   
 6. Earthwhile AB
  Bolaget ska äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet. 
   
 7. HINC Service AB
  Bolaget ska bedriva tillverkning av märkmaterial, bedriva el- och fastighetsservice, samt därmed förenlig verksamhet. 
   
 8. Helling Företagsutveckling AB
  Konsultation, projektledning och utbildning i verksamhetsutveckling i näringsliv och offentliga miljöer. 
   
 9. PinOn Systems AB
  Bolaget skall bedriva innovation, utveckling och försäljning av egna mjuk- och hårdvaruprodukter samt teknisk konsultverksamhet inom IT, nätverk, programvaruutveckling och inbyggda system, samt förenlig verksamhet. 
   
 10. Heimer 7 ekonomisk förening
  Föreningen har till ändamål att främja medlemmars ekonomiska intressen genom att äga och förvalta fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.
   
 11. Bostadsrätt Heimer 7
  Föreningen har till ändamål att främja medlemmars ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadsrättslägenheter och lokaler till nyttjande och utan tidsbegränsning. Upplåtelsen får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken ska användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.
   
 12. Mansjö fastighet AB
  Bolaget ska hyra ut och investera i fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
   
 13. Marcus Samnegård Holding AB
  Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier och andelar i dotter- och intressebolag samt därmed förenlig verksamhet. 
   
 14. Johan Hagberg Holding AB
  Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier och andelar i dotter- och intressebolag samt därmed förenlig verksamhet. 
   
 15. Tooltech Holding AB
  Bolaget ska bedriva rådgivande verksamhet inom företagsledning, affärsutveckling, förvärv-, ekonomi- och verksamhetsstyrning, äga och förvalta aktier, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
   
 16. Almin AB
  Bolaget ska bedriva förvaltning av aktier och andra värdepapper, lös och fast egendom, samt därmed förenlig verksamhet. 
   
 17. Vespans bemanning
  Uthyrning av lastbilschaufförer.
   
 18. Skåda Konst och Design i Trollhättan, Ekonomisk förening
  Föreningen har till ändamål att främja medlemmars ekonomiska intressen genom att se till att medlemmarna får arbeta med att: 
  - driva en butik med försäljning av inredningsartiklar, konst, hantverk, möbler och övrigt lokaltillverkat
  - tillverkning, redesign och försäljning av inredningsartiklar och möbler
  - sälja arbetsträningsplatser och praktikplatser
  - skapa en trygg atmosfär att utvecklas i
  - ta emot studiebesök
  - samverka med andra kooperativ för att främja de sociala arbetskooperativen
  - och därmed förenlig verksamhet
   
 19. Swirish Vargön AB
  Bolaget ska äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet. 
   
 20. Zoom Fastigheter Aktiebolag
  Aktiebolaget ska bedriva fastighetsförvaltning, restaurangverksamhet och därmed förenlig verksamhet. 
   
 21. Pro1Global AB
  Bolaget skall bedriva tekniskt underhåll av flygplan och flygplansdelar, handel med flygplan och flygplansdelar, äga, förvalta och idka handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet. 
Senast granskad 2019-03-14 av Clara Bengtsson