November 2015, nystartade bolag

Person
NäringslivschefDick Eriksson 0520-49 68 10 070-164 29 00
Enhet Näringslivsenheten Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Näringslivsenheten
 1. Tvålfabriken Norra Björke
  Tillverkning av handgjord tvål och salva.
   
 2. Hjälpcentrum Väst AB
  Bolaget ska bedriva konsulentstödd familjeverksamhet, boende med stöd, asylboende korttid och därmed förenlig verksamhet.
   
 3. Café wayes AB
  Café och servering av enklare måltider, tillverkning och försäljning av bakverk och bröd, import av livsmedel, förvaltning av värdepapper och därmed förenlig verksamhet. 
   
 4. Smew Fastigheter AB
  Uthyrning och förvaltning av fastigheter och därmed förenlig verksamhet. 
   
 5. Grön Säkerhetskonsult AB
  Bolaget skall, självt eller genom dotterbolag, bedriva konsulttjänster och förmedling av konsulttjänster inom säkerhets- och försvarsbranschen mot offentlig sektor, äga och förvalta fast och lös egendom samt även idka annan därmed förenlig verksamhet. 
   
 6. Lindås Alltjänst
  Innehar latsbruksfastighet med åkermark och skog samt brukning av denna. Köper upp konkursbo/dödsbo och försäljer styckvis varor/produkter från dessa via auktioner och annonser. Uthyrning av arbetskraft (sig själv) till exempelvis tvättning av djurstallar åt lantbruksföretag. Entreprenadverksamhet som till exempel snöröjning och rivningsarbete.
   
 7. Palmen´s Gräv
  Gräventreprenad, uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare. Bokföring, administration och fastighetsservice. 
   
 8. Weléns Massage & Friskvård
  Sälja kroppsbehandlingar, personliga träningsprogram, friskvårdsutbildningar, träningsuppdrag, utbilda och utveckla inom idrotter och försäljning av branschrelaterade produkter. 
   
 9. Astanga Yoga Center Trollhättan AB
  Undervisning inom yoga.
   
 10. G.G. Gräv & Förartjänst Trollhättan AB
  Entreprenad, gräv- och schaktning, uthyrning såsom chaufför, utbildning av truckförare, och därmed förenlig verksamhet. 
   
 11. Uvacon AB
  Support, teknisk expertis för att lösa speciella problem för kunden vid användning av ett datorsystem. Utveckling, anpassning och installation av programvaror, samt därmed förenlig verksamhet. Utveckling av processer och metoder vid produktutvecklingh inom industri. 
   
 12. Profil 461
  Profilering, fordonsdekor, försäljning av dekor och dekaler, desiguppdrag som konsultuppdrag inom grafisk design, försäljning av profilkläder.
   
 13. Christer A Skogsalltjänst
  Utföra tjänster inom skogsbruk så som skogsavverkning, röjning och övrigt skogsarbete. Inom jordbruk, djurskötsel och jordbruksarbete. Uthyrning som chaufför till åkerier.
   
 14. Älvsborgs Bilar
  Bilföretag, köper och säljer bilar, begagnade bilar.
   
 15. Trollhättan Real Estate AB
  Bolaget ska äga och förvalta aktier och andelar i dotter- och intressebolag och därmed förenlig verksamhet. 

 16. VD Trading AB
  Bolagets verksamhet är att bedriva markskötsel, grönyteskötsel, fastighetsskötsel, anläggning, maskintjänster innefattande grönyteskötsel med maskin, snöröjning med maskin, grävning maskin, maskinuthyrning innefattande trädgårdsredskap, gräsklippare, grävmaskin och snöröjningsredskap samt därmed förenlig verksamhet. 
   
 17. Angelica Carlsson Retail AB
  Bolaget ska driva detaljhandel främst i form av kiosk och servicebutik även idka därmed förenlig verksamhet. 
   
 18. ProSprint Redovisning AB
  Aktiebolaget ska bedriva konsulttjänster inom redovisning så som redovisning, bokslut, deklarationer samt ekonomisk rådgivning. Bolaget ska även äga och förvalta värdepapper, samt konst och därmed förenlig verksamhet. 
   
 19. Vedina Fastighets AB
  Aktiebolaget ska äga och förvalta fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet. 
Senast granskad: 2015-12-18 | av: Katarina Loodh
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)