Maj 2015, nystartade bolag

Person
NäringslivschefDick Eriksson 0520-49 68 10 070-164 29 00
Enhet Näringslivsenheten Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Näringslivsenheten
 1. Bee´s Knees Handelsbolag
  Caféverksamhet.
   
 2. MX Design Trollhättan
  Tilverkning, design och försäljning av motocrossdekaler.
   
 3. HSB Bostadsrättsförening Zebran i Trollhättan
  Bostadsrättsföreningen har till ändamål att i bostadsrättsföreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmars ekonomiska intressen. Vidare har bostadsrättsföreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom bostadsrättsföreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet och tillgänglighet med anknytning till boendet. Bostadsrättsföreningen ska i sin verksamhet värna om miljön genom att verka för en långsiktig hållbar utveckling. Förvärv av bostadsrätt genom upplåtelse ska i första hand erbjudas. Medlemmar som bosparar i av HSB anvisat sparsystem. HSB Riksförbunds föreningsstämma fastställer bosparregler, bostadsrätt är den rätt i bostadsrättsföreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som har bostadsrätt kallas bostadsrättshavare. 
   
 4. Somnor
  Partihandel inom livsmedel samt telefonkort. 
   
 5. Appengo
  Företaget erbjuder dels individanpassad fysisk träning för privatpersoner och dels fysträning för idrottsklubbar. Företaget sticker ut genom att erbjuda personlig träning utanför träningslokalerna, genom exempelvis löpteknik, funktionell träning, löpstyrketräning samt utomhusträning för mindre grupper (2-6 personer). 
   
 6. Eriksson Fysik
  Firman ska erbjuda personliga kost- och träningsscheman och därmed förenlig verksamhet. 
   
 7. Furugård 1 AB
  Aktiebolaget ska bedriva service med uthyrning av övernattningsrum och servering av frukost. "Bed and breakfast".
   
 8. NKLH Capital AB
  Bolaget ska bedriva förvaltning av värdepapper och därmed förenlig verksamhet. 
   
 9. Glorious beauty N.A
  Skönhetssalong.
   
 10. MM Städ i Trollhättan AB
  Industristäd, byggstäd, fastighetsservice, uthyrning av städmaskiner och personal.
   
 11. Mobility Trollhättan
  Osteopatiska behandlingar med viss del personlig träning.
   
 12. Bostadsrättsföreningen Gullön 12
  Föreningen har till ändamål att främja medlemmars ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler till nyttjande och utan tidsbegränsning. Upplåtelsen får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken ska användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare. 
   
 13. Elmbys Trafikskola AB
  Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva trafikskola för körkort för moped, mc och bil, och förvalta fast egendom samt därmed förenlig verksamhet. 
   
 14. Kivi Systemdesign AB
  Konsultverksamhet inom IT såsom systemdesign, -utveckling, -förvaltning. 
   
 15. MZN Sverige AB
  Jag är legitimerad läkare och tar uppdrag som hyrläkare i privata liksom offentliga vårdcentraler och akuta mottagningar i hela Sverige. Mina kunder är vårdcentraler, jourcentraler och sjukhus som är i behov av hyrläkare för en eller några veckor i rad. Jag har jobbat som hyrläkare under de senaste åren och har skapat ett mycket bra närverk. 
   
 16. Plint Marketing AB
  Reklambyråverksamhet. 
Senast granskad: 2015-12-18 | av: Katarina Loodh
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)