Business Sweden

Business Sweden erbjuder tjänster i alla skeden av ett företags internationalisering. Från kvalificerad rådgivning till handfast etableringsstöd på en ny marknad.

Person
NäringslivschefDick Eriksson 0520-49 68 10 070-164 29 00
Enhet Näringslivsenheten Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Näringslivsenheten

Vår uppgift är att hjälpa svenska företag att växa internationellt. Det gör vi på flera olika sätt, bland annat genom att erbjuda information, rådgivning, utbildning, skräddarsydda tjänster och handfast etableringshjälp samt nätverk och kontakter.

Med Sveriges regering som uppdragsgivare genomför vi olika aktiviteter för att främja svensk export och handel. Bland annat görs särskilda satsningar på små och medelstora företag samt strategiska marknader och branscher.

Business Sweden. 

Senast granskad: 2015-11-25 | av: elin.bom@trollhattan.se
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)