Händer som håller i pusselbitar som sätts samman, text "dialog och delaktighet"

Dialogmöten

Delaktighet är ett ledord i vårt arbete med att utveckla Trollhättan, där näringslivet är en viktig pusselbit. För oss innebär delaktighet att vi bygger relationer, jobbar med informationsutbyte och skapar förutsättningar för dialog med olika aktörer inom näringslivet. Här kan du läsa mer om de forum vi har för regelbundna dialogmöten.

Person
NäringslivschefHelena Kortered 0520-49 7049 0722-18 79 15
Enhet Näringslivsenheten Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Näringslivsenheten
Vit Text,på blå bakgrund, Gomorgon, Goeftermiddag, Gokväll

Näringslivsträffar

Utveckling bygger ofta på samverkan och därför bjuder Näringslivsenheten in till en öppen mötesplats för dig som verkar i, eller är intresserad av Trollhättans näringsliv. Dessa träffar arrangera ca 4 gånger om året. Varmt välkommen!

Föreläsning med publik i förgrunden och föreläsare i bakgrunden, text "bodialog"

Bodialog

Bodialogen är vårt mötesforum riktat mot aktörer från bostadsmarknaden. Syftet är att informera kring pågående och kommande utvecklingsprojekt i staden och öppna upp för dialog kring dessa.

Svart bakgrund med en rykande kaffekopp och texten "Samhällsbyggnadsfrukost"

Samhällsbyggnadsfrukost

Samhällsbyggnadsfrukost är ett koncept där delar ur näringslivet blir inbjudna till temafrukostar med samhällsbyggnadsfokus. Syftet är att skapa en dialog kring vårt arbete och prata om hur vi kan utveckla det vi gör och bli ännu bättre.

Kvinna i vit t-shirt som håller ett trähus i handen

Mäklarträffen

I Mäklarträffen samlar vi mäklare en gång i kvartalet för att informera om kommande bostadsprojekt i Trollhättans kommun och för att få mäklarnas input från bostadsmarknaden.

Glada personer bakom en jordglob som ser förväntansfullt på världens möjligheter

Exportboost

Funderar du eller ditt företag på att växla upp era internationella affärer? Då får ni en möjlighet att genom arrangemanget Exportboost få gratis rådgivning av experter den 21 oktober.

Senast granskad 2019-09-13 av Anna Nilsson