Flera människor, efter möte i Arizona, Vänort

Internationellt arbete

Trollhättans Stad är medlem i SERN-nätverket, vilket är ett nätverk mellan svenska kommuner, regioner/landsting, organisationer och norditalienska motsvarigheter i Regio Emilia-provinsen. 

Person
Näringsliv och internationaliseringLivio Benedetto 0520-49 70 52 070-622 95 04
Enhet Näringslivsenheten Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Näringslivsenheten

Trollhättans Stad är medlem av SERN nätverket för att öka medborgarnas aktiviteter i gränsöverskridande verksamheter och främja långsiktiga förbindelser.

Nätverkets verksamhet påbörjades i januari 2005. Första generalförsamlingen ägde rum i Imola, Italien i mars 2005. Vid detta tillfälle valdes Kent Ögren (Norrbottens läns landsting) till ordförande för SERN:s första styrelse.

Sedan uppkomsten av verksamheten har SERN vuxit kraftigt i form av medlemmar, från 28 till 54 stycken.

SERN - www.sern.eu

Idag fungerar SERN nätverket som en katalysator för EU-finansierade projekt. Nätverket har utvecklat cirka 43 aktiviteter (EU-projekt, utbyten, studiebesök m.m.) varav 28 har varit EU-finansierade projekt för över 800 000 €. Det huvudsakliga syftet med nätverket är att öka medborgarnas aktiviteter och att få både offentliga och privata aktörer från det civila samhället att engagera sig så mycket som möjligt i denna gränsöverskridande verksamhet. Detta, för att främja långsiktiga förbindelser mellan de områden som är involverade.

Nätverkets huvudområden

  • Utbildning
  • Välfärd
  • Miljö
  • Entreprenörskap
  • Turism

Som resultat av det arbete som utförts under de första verksamhetsåren, har den Europeiska kommissionen (DG EAC) identifierat nätverket, på europeisk nivå, som en av de organisationer som kan uppvisas som gott exempel för tematiska nätverk mellan vänorter. Den roll som förvärvats av SERN i de bilaterala relationerna mellan Sverige och Italien påtalades också under ett lunchmöte mellan företrädare för nätverket, det svenska kungaparet och den svenska utrikesministern i samband med ett statsbesök i Italien i maj 2009.

Erfarenhetsutbyte

Inom nätverket bedrivs för närvarande ett jämförelseprojekt, där personal från förskolan och äldreomsorgen utbyter erfarenheter och tar del av varandras goda metoder för att säkerställa kvaliteten i verksamheten.

Projektet som är undikt i sitt slag inom EU har väckt en del intressen inom unionen. En målsättning på längre sikt är bland annat att finna gemensamma europeiska standards för god kvalitet inom offentliga tjänster.

Senast granskad: 2017-05-02 av: Katarina Loodh
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)