Äppelblomster i närbild

Att verka på landsbygden

Trollhättans kommun är både stad och landsbygd. Näringslivskontoret hjälper till med att förmedla information och kontakter om du har frågor, till exempel om vilka stöd som finns om man vill investera på landsbygden.

Person
NäringslivschefHelena Kortered 0520-49 7049 0722-18 79 15
Enhet Näringslivsenheten Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Näringslivsenheten

Det finns stöd för att finansiera investeringar på landsbygden

På länsstyrelsens hemsida kan man läsa om de olika stöd som finns att söka genom Landsbygdsprogrammet med mera.

Länsstyrelsens hemsida

Hos Västra Götalandsregionen och Jordbruksverket finns också information om Landsbygdsprogrammet. Västra Götalandsregionen kan även ge bidrag till utvecklingsprojekt inom miljöområdet.

Landsbygdsprogrammet

Jordbruksverket

Kontakta Näringslivskontoret om du vill veta mer.

Rådgivning och stöd

Senast granskad 2015-12-17 av elin.bom@trollhattan.se