Vybild, älven en stilla höstdag

Västra enheten

Västra enheten har fyra olika arbetslag. Det är praktiska verksamheter som vänder sig till den som i första hand vill arbeta utomhus.

Personer
Enhet Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Västra enheten har sin verksamhet på Källstorps industriområde, ca 2,5 km väster om Trollhättans centrum. Västra enheten har totalt 35 platser fördelade på arbetslagen Stadsvårdsteamet, Föreningslaget, Resurslaget och Naturvårdslaget.

Stadsvårdsteamet

Stadsvårdsteamets arbetsuppgifter är slyröjning, grästrimning, hålla Trollhättan rent från skräp, snöskottning och sandning.

Stadsvårdsteamet utför arbete på uppdrag av Trollhättans Stad, Kraftstaden AB samt Trollhättan Energi AB.

Föreningslaget

Föreningslagets arbetsuppgifter är skogsarbete, vedhantering, bygg och underhåll samt klottersanering.

Föreningslaget utför i första hand arbete åt föreningar, kommunala förvaltningar och i andra hand kommunala bolag och företag. Veden säljs däremot mest till privatpersoner.

Resurslaget

Resurslagets arbetsuppgifter är skräpplockning, trimning, gräsklippning, målning och städning.

Resurslaget får i huvudsak arbetsuppgifter från Verksamhetsområde Beroendestöd.

Naturvårdslaget

Naturvårdslaget utför naturvårdande uppgifter på kommunal mark där det finns särskilda naturvårds- eller rekreations skäl samt skötsel av naturskyddsobjekt och fornminnen.

Relaterad information

För mer information se vår servicedeklaration:
Servicedeklaration Västra enheten

Senast granskad 2019-03-29 av Cecilia Wilson