ISO 14001

Returens miljöarbete

Sedan 2003 är Returen miljöcertifierat enligt ISO14001. Vi känner att miljöfrågor är viktiga för att Trollhättan skall vara en plats som är bra att leva och bo i. Vi arbetar aktivt med miljöfrågor och vi strävar efter att arbeta så miljövänligt som möjligt.

Person
MiljösamordnareCecilia Wilson 0520-49 79 34
Enhet Returen Verkmästarevägen 18 461 37 Trollhättan 0520-49 59 50 Kontakt Returen

Miljöpolicy

Vi har formulerat en miljöpolicy som uttrycker vart vi vill nå med vårt miljöarbete. För miljöns och nästa generations skull arbetar alla som deltar i vår verksamhet efter vår miljöpolicy.

Returen och Återvinningscentral Returen skall verka för en bättre miljö och förebygga miljöfarliga utsläpp. Detta genom att omhänderta hushållens avfall så att så mycket som möjligt går till återvinning eller återanvändning. Vi skall också omhänderta och förbehandla elektrisk och elektroniska produkter, samt renovera och återanvända begagnade produkter. Övriga arbetsmarknadsåtgärder som bedrivs inom ramen för vår verksamhet, skall också drivas med största möjliga miljöhänsyn.

Returen skall ständigt förbättra sitt miljöarbete genom att:

  • Upprätta mål, handlingsprogram och rutiner för att minimera miljöpåverkan av transporter och arbetsredskap samt genom att förbättra/minimera omhändertagande av verksamhetens produkter/avfall.
  • Kontinuerligt utbilda och informera personalen.
  • Ta hänsyn till miljöpåverkan vid
  • Använda återanvända material och anlita lokala underleverantörer i så stor utsträckning som möjligt.
  • Returen skall efterleva gällande tillstånd, regler, förordningar och lagar och andra krav, samt betrakta dessa som miniminivåer.
  • Utföra arbetet efter kundens miljökrav.

Returen

Återvinning och bistånd är grundstenarna hos Returen i Trollhättan. Returen är en arbetsmarknadsåtgärd som genom sin återvinningsdel gör insatser för Trollhättans miljö och med sitt samarbete med Emmaus Björkå även för människor i tredje världen. Returens verksamheter är miljöcertifierade.

Senast granskad 2019-03-29 av Cecilia Wilson