Returen

Återvinning och bistånd är grundstenarna hos Returen i Trollhättan. Returen är en arbetsmarknadsåtgärd som genom sin återvinningsdel gör insatser för Trollhättans miljö och med sitt samarbete med Emmaus Björkå även för människor i tredje världen.

Person
OmrådeschefAnnika Andersson 0520-49 79 49
Enhet Returen Verkmästarevägen 18 461 37 Trollhättan 0520-49 59 50 Kontakt Returen

På Returen finns ett snickeri, en mekanisk verkstad, second-hand butiker, en återvinningscentral, lego-avdelningar, Servicelaget/Lilla hjälpen samt elektronikskrotdemontering. 

Returens samarbete med Emmaus Björkå innebär att vi tar hand om kläder som lämnats till Trollhättans och Vänersborgs återvinningsstationer. Vi driver två second handbutiker där bättre insamlingsmateriel säljs. Försäljningsintäkterna tillfaller Emmaus Björkå. Butikerna säljer även begagnade möbler och annat lösöre. Vi tar emot möbler, husgeråd och andra prylar i säljbart skick.

Återvinningscentral Returen

Återvinningscentralen ägs av Trollhättan Energi AB.

Information om Återvinningscentral Returens öppettider, priser och så vidare finns på Trollhättans Energis webbplats, trollhattanenergi.se

Senast granskad 2019-05-28 av Cecilia Wilson