Returen

Återvinning och bistånd är grundstenarna hos Returen i Trollhättan. Returen är en arbetsmarknadsåtgärd som genom sin återvinningsdel gör insatser för Trollhättans miljö och med sitt samarbete med Emmaus Björkå även för människor i tredje världen. Returens verksamheter är miljöcertifierade.

Person
OmrådeschefAnnika Andersson 0520-49 79 49
Enhet Returen Verkmästarevägen 18 461 37 Trollhättan 0520-49 59 50 Kontakt Returen

På Returen finns ett snickeri, en mekanisk verkstad, second-hand butiker, en återvinningscentral, lego-avdelningar, Servicelaget/Lilla hjälpen samt elektronikskrotdemontering. 

Verksamheterna på Returen är miljöcertifierade.

Läs mer Returens miljöcertifiering och miljöarbete.

Returens samarbete med Emmaus Björkå innebär att vi tar hand om kläder som lämnats till Trollhättans och Vänersborgs återvinningsstationer. Vi driver två second handbutiker där bättre insamlingsmateriel säljs. Försäljningsintäkterna tillfaller Emmaus Björkå. Butikerna säljer även begagnade möbler och annat lösöre. Vi tar emot möbler, husgeråd och andra prylar i säljbart skick.

Återvinningscentral Returen

Återvinningscentralen ägs av Trollhättan Energi AB.

Information om Återvinningscentral Returens öppettider, priser och så vidare finns på Trollhättans Energis webbplats, trollhattanenergi.se

ISO 14001

Returens miljöarbete

Sedan 2003 är Returen miljöcertifierat enligt ISO14001. Vi känner att miljöfrågor är viktiga för att Trollhättan skall vara en plats som är bra att leva och bo i. Vi arbetar aktivt med miljöfrågor och vi strävar efter att arbeta så miljövänligt som möjligt.

Senast granskad 2019-04-30 av Cecilia Wilson