Praktik och arbetsträning

Trollhättans Stad har en stor beredskap för arbetsmarknadspolitiska insatser genom Verksamhetsområde Arbetsmarknadsstöd.

Person
OmrådeschefAnnika Andersson 0520-49 79 49
Enhet Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Vi samarbetar tätt med Arbetsförmedlingen och även internt med Verksamhetsområde Socialt stöd och försörjning.

De praktiklösningar vi kan ordna görs såväl internt i den kommunala organisationen som ute i olika företag i Trollhättan. Gemensamt för alla våra insatser är att de alltid görs på uppdrag av antingen Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller Verksamhetsområde Socialt stöd och försörjning. Anledningen till praktikbehovet avgörs av den anvisande myndigheten. Undantaget från detta är de särskilda sommarjobb som avdelningen anordnar varje sommar.

Den som skall praktisera får en tid för ett möte hos någon av våra arbetsmarknadskonsulenter. Vid detta möte diskuterar vi förutsättningarna för praktiken, det vill säga vilka behov och önskemål som finns. Det är viktigt att praktikanten själv är aktiv i detta samtal och att man noga tänkt igenom sin handlingsplan så att det blir så rätt som möjligt. Vårt mål är att praktiken skall vara så utvecklande som möjligt och leda vidare mot ett arbete på den vanliga arbetsmarknaden.

Senast granskad 2017-09-29 av Cecilia Wilson