Frivilliga uppdrag

Som frivillig har du möjlighet att engagera dig i allt möjligt som du tycker är intressant och samhällsnyttigt. I Trollhättans Stad kan du som medmänniska engagera dig i uppdrag som hjälper andra.

Person
PersonalhandläggareSupport vid rekrytering 0520-49 56 56
Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

Läs mer om våra frivilliga uppdrag

Senast granskad 2014-10-10 av Katarina Loodh