Arbete för nyanlända

En möjlighet för dig som är nyanländ invandrare är instegsjobb.

Enhet Trollhättans Stad Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kontakta oss

Har du fått uppehållstillstånd under de senaste 36 månaderna kan du få ett instegsjobb eller eventuellt en extratjänst. Anställningen ska vara kopplad till svenskundervisning för invandrare, sfi, så att du får kombinera teori med den praktiska språkträning ett arbete innebär.

Jobbet kan vara heltids-, deltids-, tillsvidare-, prov- eller tidsbegränsad anställning.

Arbetsförmedlingen beslutar

Tala med din handläggare på Arbetsförmedlingen om instegsjobb är aktuellt för dig.

Mer information om instegsjobb på Arbetsförmedlingens webbplats

Faktablad om instegsjobb: Särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb

Senast granskad: 2017-11-07 av: Cecilia Wilson
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)