Alla behövs i jobb

Trollhättan behöver ha alla i arbete!

Arbetsmarknaden ropar efter folk och Trollhättan lanserar nu satsningen ”Alla Behövs i Jobb”. Genom att bygga upp ett Jobbcentrum tar Arbetsmarknads- och socialförvaltningen krafttag i sina ansträngningar att bättre hjälpa de personer som idag står utanför arbetsmarknaden.

Person
FörvaltningschefSaid Niklund 0520-49 71 40
Enhet Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

– I slutet av juni gav vi politiker genom ett nämndbeslut Arbetsmarknads- och socialförvaltningen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att fler personer ska komma ut i jobb och genom det nå egen försörjning. Bakgrunden är att det trots högkonjunktur är fortsatt höga kostnader när det gäller ekonomiskt bistånd, säger Arbetsmarknads- och socialnämndens ordförande Lars-Gunnar Andersson (S).

Förvaltningen antog utmaningen som ligger i detta uppdrag och presenterade den 25/10 en Inriktningsplan som en enhällig nämnd beslutade sig för att godkänna i sin helhet. Utgångspunkten i ”Alla Behövs i Jobb” är att alla människor i grunden vill försörja sig själva samt bidra till samhällets och sin egen utveckling. I arbetet med "Alla Behövs i Jobb" har vi tagit inspiration av Angereds-modellen där ett tidigt, noggrant och uthålligt agerande genomsyrar deras goda resultat.

Denna satsning innebär en fördjupad samverkan mellan Verksamhetsområde Arbetsmarknadsstöd (AME), Verksamhetsområde Socialt stöd och försörjning och Arbetsförmedlingen, ett samarbete som ska underlätta och effektivisera resan mot egen försörjning.

– Den enskilt största förändringen med ”Alla Behövs i Jobb” är att när den som idag står utanför arbetsmarknaden och söker bistånd hos Verksamhetsområde Socialt stöd och försörjning, kommer man redan inom 48h anvisas till Jobbcentrum och där få helt nya möjligheter att utvecklas mot arbete, säger förvaltningschef Said Niklund.

På Jobbcentrum hanteras biståndsbehovet på plats parallellt med att personen är i sysselsättning på heltid. Under de fyra veckor personen är verksam på Jobbcentrum kommer det tillsammans med personen upprättas en handlingsplan för det fortsatta arbetet mot anställningsbarhet och egen försörjning.

Utöver uppstarten av ett Jobbcentrum under januari kommer vi satsa på ett utökat och fördjupat samarbete med näringslivet för att ytterligare matcha individens utveckling mot arbetsmarknadens behov. Vi räknar med att redan under första kvartalet 2019 se goda resultat med fler i arbete och tydlig sänkning i utbetalt ekonomiskt bistånd.

”Alla Behövs i Jobb” innebär en omfattande förändring i arbetssätt för att på ett konkret sätt bidra till ett minskat bidragsberoende och en högre grad av självständighet. 

Kontakt:
Annika Andersson, Områdeschef Arbetsmarknadsstöd, 0520-49 79 49
Christina Vallgren, Områdeschef Verksamhetsområde Socialt stöd och försörjning, 0520-49 71 44
Johan Möller, Utvecklingsledare, 0520-49 65 85
Marita Vesala, Enhetschef Verksamhetsområde Socialt stöd och försörjning, 0520-49 72 12

Senast granskad 2019-01-18 av Cecilia Wilson