Utbildningsförvaltningen

Enhet Trollhättans Stad Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kontakta oss

Förvaltningsledning

tf. Förvaltningschef

Ove Johansson
0520-49 76 71
ove.johansson@trollhattan.se

Ekonomichef

Dan Petersson
0520-49 72 84
dan.petersson@trollhattan.se

Chef för Avdelningen för strategisk planering och utveckling

Harriet Larsson
0520-49 74 30
harriet.larsson@trollhattan.se

 

Verksamhetschefer

Förskola, pedagogisk omsorg

Birgitta Ahlberg
0520-49 74 94
birgitta.ahlberg@trollhattan.se

Grundskola, förskoleklass, fritidshem och grundsärskola

Per Hellmark
0520-49 72 90
per.hellmark@trollhattan.se

Elevstöd och modersmål 

Birgitta Lundskog
0520-49 64 50
birgitta.lundskog@trollhattan.se

 

Ansökan om barnomsorg

Ansökan om barnomsorg gör du enklast via vår e-tjänst!

E-tjänst för barnomsorg

Behöver du hjälp eller har frågor kring din ansökan, kan du kontakta någon av våra handläggare:

Barnomsorgsadministratör
Marita Netz
0520-49 72 16
marita.netz@trollhattan.se

Barnomsorgsadministratör
Agnetha Kilsmark
0520-49 72 05
agneta.kilsmark@trollhattan.se

Övriga medarbetare nås via Trollhättans Stads växel:
0520-49 50 00

Senast granskad 2017-09-21 av Clara Bengtsson