Kontaktpersoner miljökontoret

Vi som arbetar på miljökontoret är organiserade i tre olika enheter. Våra kontaktuppgifter hittar du nedan.

Person
Miljöchef Emma Hansson 0520-49 59 87
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Kontaktpersoner miljökontoret

På kontoret finns tre enheter:

  • Miljöbalksenheten arbetar med tillsyn på miljöfarliga verksamheter, inomhusmiljöer och enskilda avlopp
  • Livsmedelsenheten arbetar med tillsyn på livsmedelsverksamheter.
  • Strategiska enheten arbetar med naturvård, miljöövervakning och miljöfrågor i samhällsplanering.

Vill du komma i kontakt med oss kan du vända dig till vår expedition eller direkt till en handläggare.

Expedition
0520- 49 67 77
samhallsbyggnad@trollhattan.se

Miljöchef
Emma Hansson
0520-49 59 87
emma.hansson@trollhattan.se

Miljöbalksenheten

Camilla Andersson
Enhetschef
0520-49 74 86
camilla.andersson@trollhattan.se

Boendemiljö, hygien- och undervisningslokaler

Ami Hammar
Hygien- och undervisningslokaler, boendemiljö
0520-49 73 71
ami.hammar@trollhattan.se

Annika Engelbrektsson
Hygien- och undervisningslokaler, boendemiljö
0520-49 74 62
annika.engelbrektsson@trollhattan.se

Britt Mari Karlsson
Radon
0520-49 74 88
britt.mari.karlsson@trollhattan.se

Sofia Bohlin
Hygien- och undervisningslokaler
0520-49 74 71
sofia.bohlin@trollhattan.se

Eget avlopp

Anne Charlotte Elgåfoss
0520-49 74 78
annecharlotte.elgafoss@trollhattan.se

Antonia Vaern
Föräldraledig

Ida Sundholm
0520-49 54 66
ida.sundholm@trollhattan.se

Tommy Klasemark
0520-49 66 78
tommy.klasemark@trollhattan.se

Miljöfarlig verksamhet

Ann-Christin Renander
Miljöfarlig verksamhet, värmepumpar
0520-49 74 79
ann-christin.renander@trollhattan.se

Britt Mari Karlsson
Köldmedia
0520-49 74 88
britt.mari.karlsson@trollhattan.se

Emelie Walsund Pérez
Föräldraledig

Johanna Paulsson
Miljöfarlig verksamhet
0520-49 56 09
johanna.paulsson@trollhattan.se

Love Fjellström
Miljöfarlig verksamhet
0520-49 55 06
love.fjellstrom@trollhattan.se

Mika Thomasdotter
Miljöfarlig verksamhet
0520-49 65 81
mika.thomasdotter@trollhattan.se

Sofie Lindblom
Miljöfarlig verksamhet
0520-49 66 02
sofie.lindblom@trollhattan.se

Livsmedelsenheten

Fredrik Linnarsson
Enhetschef
0520-49 74 80
fredrik.linnarsson@trollhattan.se

Linnéa Gedell
0520-49 74 84
linnea.gedell@trollhattan.se

Henrik Stjernqvist
0520-49 74 72
henrik.stjernqvist@trollhattan.se

Sofie Jansson
0520-49 63 58
sofie.jansson2@trollhattan.se

Stephanie Molander
Föräldraledig

Strategiska enheten

Emma Hansson
Enhetschef
0520-49 59 87
emma.hansson@trollhattan.se

Naturvård och miljöövervakning

Jeanette Wadman
0520-49 74 82
jeanette.wadman@trollhattan.se

Jörgen Olsson
0520-49 74 85
jorgen.olsson@trollhattan.se

Ulrika Husar
0520-49 74 59
ulrika.husar@trollhattan.se

Senast granskad 2021-03-01 av Jeanette Wadman