Kontaktpersoner bygglov

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Du kan besöka oss eller ringa oss under stadshusets ordinarie öppettider

Bygglov och anmälan 

Stadsarkitekt/bygglovschef Dragan Danilovic
Telefonnummer: 0520-49 74 65
dragan.danilovic@trollhattan.se

Bygglovhandläggare Camilla Johansson
Bygglov, kulturmiljö och tillsyn
Telefonnummer: 0520-49 57 42
camilla.johansson1@trollhattan.se

Bygglovarkitekt Silvia Holmér
Bygglov och rådgivning
Telefonnummer: 0520-49 74 49
silvia.holmer@trollhattan.se

Bygglovarkitekt Marina Djakovic
Bygglov och rådgivning
Telefonnummer: 0520-49 57 96 
marina.djakovic@trollhattan.se

Bygglovhandläggare Johan Johnsson
Tillsyn och bygglov
Telefonnummer: 0520-49 74 23
johan.johnsson@trollhattan.se

Bygglovhandläggare Anna-Karin Petersson
Information om lovärenden, remisser.
Telefonnummer: 0520-49 79 39
anna-karin.petersson@trollhattan.se

Bygglovhandläggare Andreas Hedenskog
Bygglov och rådgivning
Telefonnummer: 0520-49 58 96
andreas.hedenskog@trollhattan.se

Bygglovingenjör Magnus Åkesson 
Bygglov, anmälan, samråd, rivningslov med mera
Telefonnummer: 0520-49 74 58 
magnus.akesson@trollhattan.se

Bygglovingenjör Tomas Johansson
Bygglov, anmälan, samråd, rivningslov med mera
Telefonnummer: 0520-49 74 44
Tomas.johansson@trollhattan.se

Bygghandläggare Susanne Jörgensen
Information om ärenden och remisser
Telefonnummer: 0520-497467
susanne.jorgensen@trollhattan.se

Senast granskad 2021-04-07 av Josefin Åkesson Bengtsson