Samhällsbyggnadsförvaltningen

Mejla, ring, skicka brev, skriv på Instagram eller besök oss i Stadshuset – det finns många olika sätt att kontakta oss på.

Person
Förvaltningschef, Samhällsbyggnadsförvaltningen Johan Bengtsson 0520-49 74 06
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Vi som jobbar på Samhällsbyggnadsförvaltningen sitter på tredje våningen i Stadshuset. Dörren in till oss är precis till höger om du kommer ifrån trappan, eller vänster ifrån hissen. Välkommen till oss!

Öppettider

  • Måndag - torsdag: 8.00-12.00, 13.00-16.30
  • Fredag 8.00-12.00, 13.00-15.00

Följande dagar har Stadshuset öppet 8.00-15.00

  • dag före röd dag
  • dag före midsommarafton 
  • dag före julafton 
  • dag före nyårsafton 
  • hela juli månad

På klämdagar har Stadshuset öppet 09.00-15.00.

Kontakt

Reception
0520-49 67 77
samhallsbyggnad@trollhattan.se

Förvaltningschef
Johan Bengtsson
0520-49 74 06
johan.bengtsson@trollhattan.se

Staben

Förvaltningschef
Johan Bengtsson
0520-49 74 06
johan.bengtsson@trollhattan.se

Administrationen

Administrativ chef/Miljöchef
Emma Hansson
0520-49 59 87
emma.hansson@trollhattan.se

Mark och Exploatering

Mark- och Exploateringschef
Ann-Sofie Karlsson
0520-49 63 46
ann-sofie.t.karlsson@trollhattan.se

Näringsliv

Näringslivschef
Helena Kortered
0520-49 70 49
helena.kortered@trollhattan.se

Gatu-Parkkontoret

Gatu-parkchef
Fredrik Hallstensson
0520-49 78 48
fredrik.hallstensson@trollhattan.se

Miljökontoret

Miljöchef
Emma Hansson
0520-49 59 87
emma.hansson@trollhattan.se

Kontaktpersoner i miljöärenden hittar du här

Bygglovskontoret

Tillförordnad bygglovschef
Patrik Renfors
0520-49 56 93
patrik.renfors@trollhattan.se

Kontaktpersoner i byggärenden hittar du här

Plankontor

Planchef
Josefin Kaldo
0520-49 65 91
josefin.kaldo@trollhattan.se

Lantmäteriförvaltningen

Lantmäterichef
Patrik Renfors
0520-49 56 93
patrik.renfors@trollhattan.se

Kart- och mätningskontoret

Kontorschef
Klas Karlsson
0520-49 73 66
klas.karlsson@trollhattan.se

Övrig kontaktinformation som gäller Trollhättans Stad hittar du här

Följ oss på Instagram

Grafiskt uppbyggd bild i 3D

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar med detaljplaner, bygglov, trafikplanering, lantmäteri, kartor, geografisk information, mätning, färdtjänst och kollektivtrafik.

Kvinna som håller i en telefon, en kaffekopp står på bordet och två chattrutor syns.

Kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen via chatt

Har du frågor om bygglov, gator, cykling, parkering, parker, lekplatser, miljö, planer och projekt eller annat som handlar om den offentliga miljön i Trollhättan kan du ta kontakt med oss via chatt.

Senast granskad 2021-05-28 av rebecca.gustavsson@trollhattan.se