Biståndshandläggare LSS

Person
Biståndshandläggare Biståndsenheten 0520-49 50 00 (växel)
Enhet Omsorgsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Omsorgsförvaltningen

Telefontider biståndshandläggare

Måndag–fredag klockan 08:30–09:30. Reservation för att telefontid vid enstaka tillfällen kan förläggas på annan tid.

Biståndshandläggare LSS

Hjortmossen, Karlstorp, Sjuntorp, Upphärad, Övriga Kronogården, Björndalen

Helena Ekeroth
Telefon: 0520 – 49 76 92
E-post: helena.ekeroth@trollhattan.se 

Centrum, Egna hem, Sylte, Skoftebyn, Lextorp, Velanda, Strömslund

Anna Brask
Telefon: Telefon: 0520 – 49 79 43
E-post: anna.brask@trollhattan.se 

Stavre, Sandhem, Halvorstorp, Lantmannavägen, Skogshöjden, Åsaka, Norra Björke

Carin Carlberg
Telefon: 0520 – 49 76 99
E-post: carin.carlberg@trollhattan.se 

Senast granskad 2019-12-06 av Jonathan Hjort