Biståndshandläggare LSS

Person
Biståndshandläggare Biståndsenheten 0520-49 50 00 (växel)
Enhet Omsorgsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Omsorgsförvaltningen

Telefontider biståndshandläggare

  • Måndag–fredag klockan 08.30–09.30

Allmän telefon

Biståndsenheten har även en telefon öppen för allmänheten måndag till fredag klockan 13.00–15.00 som nås via Trollhättans Stads växel på 0520–49 50 00. Denna tid kopplas du till en handläggare som finns tillgänglig just då. 

Biståndshandläggare LSS

Dannebacken, Stavre, Halvorstorp, Lantmannavägen, Åsaka, Norra Björke, Skogshöjden, Överby

Jonna Moilanen
Telefon: 0520-49 66 00
E-post: jonna.moilanen@trollhattan.se

Sylte, Skoftebyn, Centrum, Egna hem, Lextorp, Velanda, Strömslund, Öresjö

Kristin Geidenmark
Telefon: 0520-49 79 43
E-post: kristin.geidenmark@trollhattan.se

Karlstorp, Hjortmossen, Sjuntorp, Upphärad, Övriga Kronogården, Björndalen

Rebecca Kaiser
Telefon: 0520-49 76 92
E-post: rebecca.kaiser@trollhattan.se

Personlig assistans

Dag 1–15

Carin Carlberg
Telefon: 0520-49 79 99
E-post: carin.carlberg@trollhattan.se

Dag 16–31

Malin Nyrén
Telefon: 0520-49 78 81
E-post: malin.nyren@trollhattan.se

Senast granskad 2021-05-28 av Jonathan Hjort