Biståndshandläggare för äldre och handikapp

Person
Biståndshandläggare Biståndsenheten 0520-49 50 00 (växel)
Enhet Omsorgsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Omsorgsförvaltningen

Telefontider biståndshandläggare

  • Måndag–fredag klockan 08.30–09.30

Allmän telefon

Biståndsenheten har även en telefon öppen för allmänheten måndag till fredag klockan 13.00–15.00 som nås via Trollhättans Stads växel på 0520–49 50 00. Denna tid kopplas du till en handläggare som finns tillgänglig just då. 

Biståndshandläggare för äldre och handikapp

Egna hem, Tingvalla, Lagmansered, Norra Björke, Åsaka

Rebecca Jonsson
Telefon: 0520- 49 79 74
E-post: rebecca.jonsson@trollhattan.se 

Centrum norr om Torggatan, Lextorp, Velanda

Katarina Isbrand
Telefon: 0520-49 69 98
E-post: katarina.isbrand@trollhattan.se 

Karlstorp, Strömkarlen

Lubna Ladak
Telefon: 0520-49 72 17
E-post: lubna.ladak@trollhattan.se 

Dannebacken, Stavre, Sandhem, Halvorstorp

Ingela Hillensjö
Telefon: 0520-49 79 33
E-post: ingela.hillensjo@trollhattan.se 

Hjortmossen

Caroline Falck
Telefon: 0520-49 71 58
E-post: caroline.falck@trollhattan.se 

Sylte, Skoftebyn

Christina Silfverstolpe
Telefon: 0520-49 77 77
E-post: christina.silfverstolpe@trollhattan.se 

Centrum söder om Torggatan, Rådjuret, Kronogården

Katarina Rytting
Telefon: 0520-49 79 37
katarina.m.rytting@trollhattan.se

Strömslund, Källstorp, Björndalen, Skogshöjden

Ann-Catrine Westerbäck
Telefon: 0520-49 79 41
E-post: ann-catrine.westerback@trollhattan.se 

Kronogården

Siv Nyberg
Telefon: 0520-49 55 35
E-post: siv.nyberg@trollhattan.se

Sjuntorp, Upphärad, Lextorp, Velanda

Petra Karlsson
Telefon: 0520- 49 79 82
E-post: petra.karlsson@trollhattan.se 

Senast granskad 2021-05-28 av Jonathan Hjort