Biståndshandläggare färdtjänst och riksfärdtjänst

Person
Biståndshandläggare Biståndsenheten 0520-49 50 00 (växel)
Enhet Omsorgsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Omsorgsförvaltningen

Telefontid biståndshandläggare

Måndag–fredag klockan 08:30–09:30. Reservation för att telefontid vid enstaka tillfällen kan förläggas på annan tid.

Biståndshandläggare färdtjänst och riksfärdtjänst

Egna Hem, Stavre, Halvorstorp, Åsaka, Norra Björke Lagmansered, Lextorp, Gärdhem, Strömslund, Björndalen, Skogshöjden

Pernilla Ingvald
Telefon: 0520 – 49 79 75
E-post: pernilla.ingvald@trollhattan.se 

Centrum, Hjortmossen, Karlstorp, Kronogården, Skoftebyn, Sylte, Sjuntorp, Upphärad

Kristina Lilja
Telefon: 0520 – 49 77 97
E-post: kristina.lilja@trollhattan.se 

Senast granskad 2019-12-06 av Jonathan Hjort